Nieuwe release van BelRAI in januari 2023

Een woordje van het BelRAI team

De tijd is al lang voorbij dat BelRAI slechts een onderzoeksproject was van een paar Belgische universiteiten die hun instrumenten testten in proefprojecten.

De nieuwe online toepassing staat sinds 2018 open voor alle zorgverleners in België en bevat 6 uitgebreide instrumenten voor specifieke doelgroepen, evenals 2 vereenvoudigde screeningsinstrumenten die gericht zijn op de algemene bevolking of specifiek op palliatieve patiënten. Sindsdien zijn meer dan 166.747 patiënten beoordeeld met ten minste een van de BelRAI-instrumenten en hebben meer dan 3.341 zorgverleners er al gebruik van gemaakt.

Het onderzoek en de samenwerking met InterRAI wordt intussen verder gezet om de toepassing voortdurend te verrijken met nieuwe modules of nieuwe instrumenten. Ook de samenwerking met softwareontwikkelaars wordt opgevoerd, zodat de BelRAI-instrumenten steeds vaker rechtstreeks vanuit de software van de zorgverlener kunnen worden gebruikt.

Zo zal in januari 2023 zal een nieuwe versie van BelRAI (versie 2.2.0) worden geïmplementeerd.

Versie 2.2.0 vervangt de huidige versie 2.1.2 en brengt een reeks wijzigingen aan in de instrumenten, maar ook in de functies die door de webapplicatie worden aangeboden.
Een samenvatting van deze verschillende wijzigingen is op deze link beschikbaar. Alle veranderingen zijn ook zichtbaar in de DEMO-versie van BelRAI 2.0!

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten voor een BelRAI gebruiker en/of trainer:

Wijzigingen in de items

  • De formulering van sommige items wordt aangepast om de vertalingen te optimaliseren. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de codering van de items of de berekening van de resultaten. Klik hier voor een overzicht van de punten die zijn gewijzigd. Botst u nog op een item dat beter kan geformuleerd worden, dan kan u dan ons gerust meedelen !
  • Om conform te zijn met de InterRAI instrumenten, worden (DC : vanaf 2023 !) de zes items rond ‘Activiteitsvoorkeuren’ DC : ik vind dit niet terug in de home care – demo : zijn ze nu al geschrapt : in de titel is sprake van 2023 ! in het BelRAI Home Care instrument verwijderd. Deze items stonden onder de sectie ‘Mantelzorg en steun’.

Wijzigingen bij de resultaten

  • Enkele beschrijvingen van zorgschalen en CAP’s worden verbeterd en de beschrijvingen van de resultaten van de Palliatieve screener zijn aangepast. Kijk hier om een overzicht te krijgen wat er verandert.
  • De zorgschaal ‘Deafblind Severity Index’ zal ook berekend binnen een BelRAI Long Term Care Facilities en een BelRAI Acute Care-Admission.

Wijzigingen in de instrumenten

  • Het Acute Care (AC) instrument voor +18 jarigen die worden opgenomen in een ziekenhuis bestaat uit drie subdelen: AC-Admission, AC-Review en AC-Discharge. Binnen de nieuwe versie wordt de AC-Review toegevoegd.

Wijzigingen op de BelRAI 2.0 webapplicatie

  • Er is een bevestigingsknop toegevoegd indien u een persoon wil archiveren.
  • De tekst en de helptekst voor de geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie is aangepast. Deze teksten verschijnen zodra aan één of beide van deze voorwaarden niet is voldaan voor de betrokken persoon.
  • Indien een persoon overleden is, wordt de overlijdensdatum weergegeven. Binnen de applicatie wordt ook duidelijker gemaakt dat deze persoon overleden is door naast de leeftijd een kruis toe te voegen en de knop ‘nieuwe beoordeling’ onbruikbaar te maken.

 

Dit en nog veel meer in de allereerste BelRAI nieuwsbrief: klik hier