Spring naar hoofd-inhoud

Wie zijn wij?

Stuurgroep

De stuurgroep vertegenwoordigt de belangrijkste stakeholders en bekrachtigt voorstellen en documenten.

Samenstelling: huisartsen, thuisverpleging, kinesitherapeut, geestelijke gezondheidszorg, apothekers, ziekenhuis, woonzorg, gezinszorg, netwerken eerste lijn, gehandicaptensector, welzijnszorg, dienst maatschappelijk werk, mutualiteit, lokale overheid, patiëntenverenigingen.

 

Kernwerkgroep

De kernwerkgroep is een kleinere groep 'trekkers' van het project die voorstellen uitwerkt, noden en problemen detecteert en het aanbod en middelen in de regio in kaart brengt. Zij leggen verantwoording af aan de stuurgroep.

Samenstelling:

Tomas Lambrecht, Kim Denturck, Roos Goemaere, Caroline Gheysen, Ann Van Wanzeele, Mieke Vanheule, Charlotte Libbrecht, Marnix Vieren

Project- en actiecoördinatoren:

Projectcoördinatie: Charlotte Libbrecht en Mieke Vanheule

Actiecoördinator zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit: Hanne Vanraes

Actiecoördinator beweging bij chronisch zieke ouderen: Jacinta Ameloot

Actiecoördinator dagziekenhuis Parkinson: Charlotte Libbrecht