Trefdag Psychische kwetsbaarheid

*Bericht vanuit Midwest - geïntegreerd breed onthaal en wijk-werken*

Beste sociale organisatie, actief in de regio  ELZ RITS en ELZ MiddenWVL

In het kader van een trefdag die wij organiseren vanuit het GBO ( samenwerkingsverband tussen OCMW , CAW en DMW, voor meer uitleg zie: www.midwest.be/gbo  ) willen wij een oproep doen naar sociale organisaties om zich op onze trefdag te komen voorstellen.

Deze trefdag kadert in het thema van psychische kwetsbaarheid en gaat door op dinsdag 11 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. 

De doelgroep van deze trefdag:
toeleiders, hulpverleners van de 0-de, 1ste,2de lijn uit de regio Midwest.

Het doel van deze trefdag:
rond het thema psychische kwetsbaarheid inspiratie opdoen  en  ook de mensen achter de organisaties  leren kennen.

In de voormiddag en de namiddag kunnen de deelnemers inspirerende workshops volgen.

Tijdens het netwerkmoment  wordt een broodje aangeboden en  kan men kennismaken met de verschillende organisaties. Deelnemers zullen een route kunnen volgen rond één of meerdere van de 6  thema’s die tijdens de trefdag centraal staan:  

  • Outreachend werken
  • Aanbod naar mensen met een psychiatrische problematiek
  • Aanbod naar jongeren
  • Aanbod naar 65+
  • Aanbod naar slachtoffers
  • Activering ( Vrije Tijd en Werk)

Ook al kan jullie werking zich over meerdere thema’s uitspreiden,  vragen we  om één thema  te kiezen.  In de  vragenlijst kunnen die andere thema’s aangeduid worden, zodat we die ook  in de toelichting bij de route kunnen vermelden.  Zo weten deelnemers dat ze jullie ook over die thema’s kunnen aanspreken.

Indien jullie  graag met een verschillend deelaanbod meerdere standjes wil bemensen , gelieve dan twee keer in te schrijven.

 

Willen jullie een stand reserveren,  schrijf je dan hier in voor 15/07/2022

Hebben jullie nog verdere vragen, neem dan gerust  contact op met Magalie Popelier of Johan Vandenbussche

Bijkomend willen wij op het einde van de dag een flyer meegeven met de deelnemers aan de Trefdag  waar een korte vermelding staat van alle consultlijnen/aanspreekpunten die er bestaan. Indien jullie organisatie ’ een consultlijn heeft, vragen we die ook in te vullen.

Met een consultlijn bedoelen wij een telefoonnummer, mailadres waar men met jullie dienst kan overleggen over een eventuele doorverwijzing van een cliëntsituatie naar jullie hulpverleningsaanbod. Dit telefoonnummer/mailadres heeft niet als doel om cliënten aan te melden.  

Indien deze consultlijn ook een aanspreekpunt is, waar jullie advies verstrekken en mee helpen nadenken over een specifieke cliëntsituatie , los van het achterliggend aanbod ( gelieve dit dan ook in de forms aan te duiden)

 

Praktische info

Voor het bekendmaken van het evenement en voor de dag zelf zou het handig zijn als wij het juiste logo van uw organisatie in ons bezit hebben. Gelieve dan ook jullie logo ( in jpeg of png, liefst met witte achtergrond) door te mailen naar dvv-midwest@midwest.be.

Op de dag zelf kunnen jullie vanaf 8u30 zich aanmelden voor het opzetten van jullie stand. Graag hebben we dat dit opgezet wordt voor dat de eerste deelnemers zich aanmelden voor de eerste workshops (9u45) of tussen 10u30 en 11u15.

 

Wij hopen jullie alvast op 11 oktober te mogen ontmoeten !