Spring naar hoofd-inhoud

empact

Algemeen

Empact is een van de 12 Chronic Care projecten en richt zich op inwoners met een chronische aandoening in de regio midden West-Vlaanderen. Voor meer info omtrent de Chronic Care projecten
www.integreo.be

Empact is een uniek samenwerkingsverband tussen heel wat zorgverleners en zorgorganisaties zoals de huisarts, thuisverpleegkundige, apotheker, de ziekenfondsen, de ziekenhuizen,… om de samenwerking te verbeteren rond en met de patiënt. 

Ons motto: "Neem jouw gezondheid in eigen handen"
 

Visie en doelstellingen

Empact wil de gezondheid van de bevolking verbeteren, de kwaliteit van de zorg verhogen en zorgverleners vlotter laten samenwerken.

Empact zet in op het ‘Quadruple Aim’- concept (zie ook figuur).          

Dit houdt in dat we inzetten op het verbeteren van de zorgervaring van cliënten en mantelzorgers; betere algemene gezondheid van de bevolking; meer efficiëntie met de beschikbare middelen en het verbeteren van de beleving van de zorgverlener.

Daarnaast hechten we veel belang aan de equity  (gelijkheid voor alle burgers en alle chronisch zieken).

Om onze doelstellingen te bereiken werken we op volgende gebieden:

  1. Inleidende acties
  2. Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit
  3. Mijn gezondheid - Persoonlijke doelen
  4. Optimale zorgomgeving
  5. Lerend netwerk

Hoe werkt empact?

Empact zet zich in om : 

  • zorgverleners samen te brengen zodat ze betere afspraken kunnen maken.
  • jouw persoonlijk zorgplan te laten vertrekken vanuit jouw mogelijkheden en voorkeuren
  • jouw zorgteam in kaart brengen op het zorgteamkaartje
  • jou te informeren en nuttige tips te geven

Wie is empact?

Annelies Morent

Algemene projectcoördinatie

051 23 76 77

empact@wvlzorgt.be

 

Mieke Vanheule

Algemene projectcoördinatie - datamanagement

057 35 70 26

mieke.vanheule@yperman.net

Lien Degryse

Actiecoördinator Bewegen en valpreventie

lien.empact@wvlzorgt.be

Hanne Vandenberghe

Actiecoördinator huisapotheek

hanne.empact@wvlzorgt.be

Loes Gesquiere

Actiecoördinator zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit- Parkinson - Doelgerichte zorg

loes.empact@wvlzorgt.be

Inschrijven bij empact

Om onze lopende initiatieven optimaal te laten verlopen en om onze initiatieven te evalueren, is het noodzakelijk om enkele gegevens van jou te verzamelen. Jouw gegevens worden anoniem gebruikt, dit wil zeggen dat deze gegevens nooit gekoppeld kunnen worden aan jouw persoon of identiteit. De deelnemende zorgverleners houden zich aan de correcte regels om jouw privacy te beschermen.

Daarnaast is jouw deelname gratis, er verandert niets aan jouw huidige terugbetalingen.

Je hebt ook het recht om elk ogenblik jouw goedkeuring in te trekken. 

Ben je zorgverlener en zou je willen samenwerken met empact?