Spring naar hoofd-inhoud

empact

Algemeen

Empact was één van de 12 pilootprojecten die in 2018 zijn gestart in het kader van het interfederaal plan voor chronisch zieken. Het doel van de pilootprojecten was om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te organiseren met het oog op de 'quintuple aim'doelstellingen. Voor meer info omtrent de onstaansgeschiedenis van de pilootprojecten kan je de website www.integreo.be bezoeken.

 Empact is nu een uniek samenwerkingsverband geïntegreerde zorg tussen heel wat zorgverleners en zorgorganisaties zoals de huisarts, thuisverpleegkundige, apotheker, de ziekenfondsen, de ziekenhuizen,… om de samenwerking te verbeteren rond en met de patiënt. We schreven ons transitieplan in 2022, ter voorbereiding van de transitieperiode 2023-2024. We raden je ten stelligste aan om ons transitieplan door te nemen.

Ons motto: "Neem jouw gezondheid in eigen handen"
 

Wie we zijn? Ontdek het hieronder!

Wie is empact?

Mieke Vanheule

Algemene projectcoördinatie - datamanagement

057/35.70.26

mieke.vanheule@yperman.net

Loes Gesquiere

Actiecoördinator (zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit- Parkinson - Doelgerichte zorg - ...)

0473/89.21.66

loes.empact@wvlzorgt.be

 

Alouette Hellebuyck

Projectmedewerker

0491/42.73.80

alouette.empact@wvlzorgt.be

 

Transmurale projecten

Lore Declercq
Regionaal projectmedewerker kauw- en slikproblemen

Klink hier voor contact

Bea Van Imschoot
Regionaal projectmedewerker dementie 

Klik hier voor contact

Petra Lamont
Regionaal projectmedewerker recidiverend vallen

Klik hier voor contact

Jo Craeymeersch
Regionaal projectmedewerker crisiszorg 

Klik hier voor contact

Visie en doelstellingen

Empact wil de gezondheid van de bevolking verbeteren, de kwaliteit van de zorg verhogen en zorgverleners vlotter laten samenwerken.

Empact zet in op het ‘Quintuple Aim’- concept.          

Dit houdt in dat we inzetten op het verbeteren van de zorgervaring van cliënten en mantelzorgers; betere algemene gezondheid van de bevolking; meer efficiëntie met de beschikbare middelen en het verbeteren van de beleving van de zorgverlener.

Daarnaast hechten we veel belang aan de equity  (gelijkheid voor alle burgers en alle chronisch zieken).

Om onze doelstellingen te bereiken werken we op volgende gebieden:

  1. Inleidende acties
  2. Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit
  3. Mijn gezondheid - Persoonlijke doelen
  4. Optimale zorgomgeving
  5. Lerend netwerk

Hoe werkt empact?

Empact zet zich in om : 

  • zorgverleners samen te brengen zodat ze betere afspraken kunnen maken.
  • jouw persoonlijk zorgplan te laten vertrekken vanuit jouw mogelijkheden en voorkeuren
  • jouw zorgteam in kaart brengen op het zorgteamkaartje
  • jou te informeren en nuttige tips te geven