Spring naar hoofd-inhoud

Vacatures

Halftijdse actiecoördinator integrale zorgcoördinatie

Om ons team te vervolledigen zijn we op zoek naar een actiecoördinator voor onze actielijn Integrale zorgcoördinatie.

Ken je de eerstelijnszorg in onze regio en wil je verder werken aan optimaliseren van de zorgcoördinatie?

Bekijk hier onze vacature.

Verschillende actiecoördinatoren met specifieke expertise of ervaring

Empact zoekt actiecoördinatoren met specifieke expertise en/of ervaring in één (of meerdere) van deze domeinen:

  • participatie en betrokkenheid van personen met zorg- en ondersteuningsnood, patiëntenverenigingen, ...;
  • participatie en betrokkenheid van mantelzorgers;
  • OPAT/hartfalen;
  • lerend netwerk, vormingen, opleidingen organiseren en bekend maken;
  • communicatie: website, nieuwsbrief, brochures, social media, videoconferencing...;
  • specifieke doelgroepen of subpopulaties, zoals bv. geriatrisch profiel.

Bekijk hier deze vacature.