De gele doos

De gele doos werd ooit uitgewerkt door onze samenwerkingsverbanden De Brug en empact. Ondertussen werd de gele doos verankerd bij de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en onze eerstelijnszones, beiden binnen onze empact-regio! 

Gele doos

Wat zijn gele dozen nu weer? 

Meer informatie over de gele dozen die werden opgenomen door empact als een tool om de zorgcontinuïteit te bevorderen, vind je hier

Waar vind je nu de gele dozen? 

  • Voor burgers: vanaf nu kunnen burgers meer informatie verkrijgen over de tool bij de mutualiteiten en kunnen ze deze ook aanvragen. Je vindt gele dozen aan elk loket van je mutualiteit binnen de empact-regio!
  • Voor zorg- en welzijnsverleners: zij kunnen nog steeds een bestelling plaatsen via hun eerstelijnszone: