Spring naar hoofd-inhoud

Tools zorgcontinuïteit

Uit literatuur blijkt het belang van zorgcontinuïteit steeds verder toe te nemen. Dit niet enkel bij transfer tussen organisaties, maar ook in de thuissituatie. Empact zet samen met eerstelijnszones Westhoek, Midden WVL en RITS in op de actie ‘tools zorgcontinuïteit’. Deze actie heeft niet tot doel om een nieuwe tool te ontwikkelen. Maar wel om bestaande tools in kaart te brengen, te testen en advies te formuleren naar best practice. 

Van september 2021 tot en met maart 2023 liep het eerste deel van de actie ‘tools zorgcontinuïteit’. Er werden 4 verschillende tools verspreid:

  1. De Gele Doos
  2. Het Zorgteamkaartje
  3. De Noodkaart
  4. Het Communicatieschrift

De tools werden begin 2023 geëvalueerd op basis van gebruiksvriendelijkheid, voordelen, nadelen, meerwaarde voor de zorg, etc. Deze evaluatie had volgende outcome: 

Gele Doos
We zullen met empact en de ELZ's verder inzetten op de verspreiding en de communicatie van de Gele Doos. We zullen de verspreiding en bekendmaking op een andere manier aanpakken. Meer hierover horen jullie binnenkort. Hou zeker de nieuwsbrief van empact en jouw ELZ in de gaten.

Het Communicatieschrift
Het Communicatieschrift vinden wij een heel waardevol instrument. Helaas zijn er momenteel geen communicatieschriften meer ter beschikking. Het opmaken en drukken van een nieuw communicatieschrift brengt een zekere financiële investering met zich mee. Door de hoeveelheid aan papieren schriftjes en digitale tools die dikwijls naast elkaar worden gebruikt, hebben wij besloten om het communicatieschrift momenteel niet verder op te nemen binnen dit project.

Het Zorgteamkaartje
We zullen met empact en de ELZ's verder inzetten op de verspreiding en de communicatie van het Zorgteamkaartje.

De Noodkaart
Verdere verspreiding in samenwerking met kwadraat.

Vanaf maart 2023 verspreiden we nog 3 tools in onze regio namelijk de gele doos, het zorgteamkaartje en de noodkaart. 

Gele Doos
De Gele Doos bevat een noodfiche met medische en andere gegevens over jezelf. Deze documenten kunnen nuttig zijn voor diensten zoals brandweer, politie, en medische hulpverleners in een noodsituatie. Door de meegeleverde sticker aan te brengen op de binnenkant van je voordeur, weten hulpverleners dat er een Gele Doos in je frigo zit. Zo vinden ze snel de nodige informatie om gepaste hulp te bieden. De Gele Doos bevat ook een vermissingsfiche. Deze kan deels op voorhand ingevuld worden, deels op het moment van de verdwijning ter info van hulpdiensten en andere betrokkenen.

Klik hier voor de vermissingsfiche van de Gele Doos en de Fiche Noodcontacten en Medische gegevens!

 

 

Zorgteamkaartje
Het Zorgteamkaartje bevat de info/contactgegevens van de mantelzorger en van de zorgverleners die frequent aan huis komen. Dit kan de info zijn over huisarts, thuisverpleegkundige, apotheek, etc. Het Zorgteamkaartje heeft de vorm van een identiteitskaart en kan dus gemakkelijk in de portefeuille bewaard worden.  

 

 

Noodkaart 
De noodkaart is een plooikaart die past in de portefeuille van de hulp- of zorgvrager. Op de noodkaart vind je wat je als hulpverlener kan doen wanneer de zorgvrager in een psychische crisis verkeert. De noodkaart dient als een soort ‘spreekbuis’ voor de hulp- of zorgvrager. Daarnaast hebben zij dikwijls ook een veiliger gevoel wanneer ze de noodkaart bij zich hebben.

 

 

Communicatieschrift
Het Communicatieschrift werd gebruikt door de mantelzorgers en zorgverleners die aan huis komen. De zorgfiche, medische fiche, communicatie tussen zorgverleners/mantelzorgers, … werd via dit schrift aan elkaar doorgegeven. Het communicatieschrift werd meegegeven bij transfer naar bv. dagverzorgingscentrum, woonzorgcentrum, …

Ondertussen hebben we na grondige evaluatie besloten om het communicatieschriftje niet meer te verdelen. Wens je alsnog meer informatie? Dan kan je uiteraard ons nog steeds contacteren. We helpen je graag op weg!

Wil je aan de slag met één of meerdere van deze tools? Contacteer dan één van de eerstelijnszones voor verdere afspraken rond het bestellen en/of afhalen.


Werk je vooral in ELZ Midden WVL? Contacteer dan:  info@eerstelijnszonemiddenwvl.be

Werk je vooral in ELZ RITS? Contacteer dan: jonas.debaveye@eerstelijnszonerits.be

Werk je vooral in ELZ Westhoek? Contacteer dan: info@elzwesthoek.be

Meer info?