Spring naar hoofd-inhoud

Gesprek Therapietrouw, iets voor jou?

Een groot aantal onderzoeken heeft aangetoond dat de mate van therapietrouw bij patiënten met een chronische aandoening onvoldoende is. Volgens het WHO-rapport 'adherence to long-term therapie' stopt in Westerse landen 50% van de patiënten met chronische aandoeningen binnen een jaar met het gebruik van de voorgeschreven medicatie. Verder gebruikt gemiddeld slechts 30% van de patiënten de chronische medicatie aaneengesloten gedurende een jaar.

Dit onderwerp werd en wordt nog steeds zeer breed onderzocht. Eén van de conclusies is dat er een belangrijke rol ligt bij de zorgverleners van de patiënt: door een goeie patiënteneducatie te voorzien rond de indicatie en het gebruik van de medicatie, alsook het geneesmiddelengebruik continu te blijven opvolgen, kan men de therapietrouw bevorderen. Empact wil in zijn laatste werkjaar hierop inzetten met de actie ‘Gesprek Therapietrouw’ in de officina-apotheek.

Dit gesprek, analoog aan een gesprek goed geneesmiddelengebruik, kan je opstarten bij iedere patiënt die minstens 3 geneesmiddelen op chronische basis gebruikt en waarbij je signalen krijgt van therapietrouwproblemen. Hierbij gaat de apotheker in gesprek met de patiënt om na te gaan of er inderdaad therapietrouwproblemen zijn en wat hiervan de oorzaak is. Door samen in gesprek te gaan worden er mogelijke oplossingen bedacht en voorgesteld. Het gesprek wordt samengevat in een verslagblad die de patiënt in tweevoud krijgt: één versie voor zichzelf en één versie voor de behandelende huisarts.

De apotheker krijgt hiervoor een honorarium van € 22.50 euro (excl. BTW) mits voldaan aan de nodige voorwaarden.

Wenst u promomateriaal? Klik hier voor meer info.

Nuttige tools ter ondersteuning van het gesprek

- Beveiligd digitaal versturen gegevens (Handleiding Virtru)

- Medication Possession Ratio 
- Morisky Medication Adherence Scale-8 (MMAS-8-schaal)  

- Beliefs about Medicine Questionnaire (BMQ)  

Meer informatie