Actie huisapotheker

Als je aan een chronische aandoening lijdt, heb je baat bij een persoonlijke begeleiding van je geneesmiddelengebruik, zeker als je verschillende geneesmiddelen per dag neemt. Daarom is het zinvol om een huisapotheker te kiezen, deze zorgt voor een persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw noden.

Binnen empact willen we personen die in aanmerking komen, stimuleren om een huisapotheker aan te stellen. Daarnaast willen we, via wetenschappelijk onderzoek, de meerwaarde van de huisapotheker in kaart brengen.

Meer info voor de burger.

Meer info voor de zorgaanbieder.