De bekwame helper

Bekwame helpers zijn personen die in het kader van hun beroep of van een vrijwillige activiteit die buiten een zorginstelling wordt uitgeoefend, zorgen voor personen die in het dagelijkse leven bepaalde verpleegkundige verzorging moeten krijgen.

Een bekwame helper zal - in het belang van patiënten, in de eerste plaats personen met een chronische ziekte, maar ook in het belang van hun familie - één of meerdere welomlijnde verpleegkundige handelingen mogen en kunnen stellen. De helper zich moet bekwamen om de hulp te verstrekken en treedt niet op als vervanger van een gekwalificeerd gezondheidsbeoefenaar. De focus ligt dus niet op medische bijstand, maar op het garanderen van de zorg en het welzijn van de patiënt. 

De bekwame helper kan alleen werken met toestemming van een arts of verpleegkundige, die in een zorgplan precies bepaalt wat de bekwame helper mag doen en hoe lang.

Meer informatie kan je vinden via volgende link: https://vandenbroucke.belgium.be/nl/de-bekwame-helper-een-nieuwe-stap-vooruit-onze-gemeenschap-van-zorg

Wens je meer informatie over onze activiteiten rond mantelzorgers? Dan verwijzen we je graag door naar onze pagina over mantelzorg!