Spring naar hoofd-inhoud

Studenten Vives LiveLab nemen BelRAI-screener af.

Empact werkt samen met VIVES hogescholen en acht gemeenten voor LiveLab.

Wil je weten wat er in LiveLab gebeurt? Bekijk het filmpje!

Binnen het LiveLab gaat VIVES aan de slag met studenten, docenten, professionals, en inwoners van Vlaamse gemeenten en steden. In deze real-life setting creëert VIVES een vernieuwde leer- en werkomgeving waarin interdisciplinaire samenwerking centraal staat. Met het LiveLab gaat VIVES op zoek naar oplossingen voor zorgvragen waarmee inwoners in hun eigen thuisomgeving geconfronteerd worden.

Studenten van de opleidingen verpleegkunde, logopedie, audiologie, ergotherapie, voedings-en dieetkunde en sociaal-agogisch werk leren, door real-life ervaring, interdisciplinair samenwerken om het leven van hulpbehoevenden in onze maatschappij te verbeteren. Deze competentie is onmisbaar in hun verdere carrière. Het aspect van interprofessionele samenwerking zit sterk verweven binnen alle opleidingen in de hogeschool. Daarnaast krijgt de inwoner de kans om over zijn of haar zorgvragen te praten en naar een oplossing te zoeken samen met de interprofessionele studententeams. De studenten en deskundigen beogen de ontwikkeling van een nieuwe zorgbenadering die vertrekt vanuit het principe van gemeenschappelijke besluitvorming. Samen met de professionele zorgverleners van de gemeenten gaan de studententeams en docenten aan de slag. De vraag van de inwoner staat centraal. Het principe van patient-centred care is namelijk cruciaal binnen deze projecten en het verhaal start dus vanuit de wensen van de betrokken inwoner.

Empact biedt deelnemende studententeams de mogelijkheid om een BelRAI-screener af te nemen van de inwoner. Empact includeert de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, biedt de nodige documenten aan de studenten en coacht een studententeam in Houthulst.

Meer info over het LiveLab op de website van de VIVES:  https://www.vives.be/nl/livelab.

Wil je weten wat er in LiveLab gebeurd? Hier vind je een filmpje over het Agoraproject  dat vorig jaar in Houthulst proefdraaide.

Documentatie voor de studenten kun je hier vinden, zoals het digitale scoreformulier, het instructiefilmpje en het beslissingsschema voor ADL.

Klik hier voor meer info over deze en andere acties omtrent zorgcoördinatie en - continuïteit.