Spring naar hoofd-inhoud

Zorgcoördinatie en -continuïteit

Lopende acties:

Integrale zorgcoördinatie

De werkgroep bestaat uit zorg-en welzijnsverstrekkers.

De werkgroep integrale zorgcoördinatie omschrijft (1) de inhoud, (2) de randvoorwaarden en (3) de uitvoering van elke actielijn. De actielijnen zijn: inclusie(criteria), aanstellen van een zorgcoördinator, afnemen van een BelRAI-screener, opstellen van een zorgplan, multidisciplinair overleg organiseren (MDO), rode knop-functie uitwerken en case management

Deze werkgroep werkt elke actielijn gefaseerd uit en komt op regelmatige basis samen. EMPACT verspreidt de evoluties en afspraken via de nieuwsbrief en op deze website.

Wil je deelnemen aan deze werkgroep?

De werkgroep is bedoeld voor zorg-en welzijnsverstrekkers

Je engageert je voor de volledige werkgroep of voor een deel (fase). Indien je je opgeeft voor een bepaalde fase, verwachten we een engagement voor de volledige duur van de fase.

Op een werkgroep verzamelen we input via een bepaalde methodiek, de verwerkte resultaten bespreken we op de volgende bijeenkomst.

Voorlopige planning:
fase 1: inclusie, geïnformeerde toestemming, in kaart brengen zorgteam:
fase 2: multidisciplinair overleg (MDO) en rode knop:
fase 3: zorgcoördinator en case-management:
fase 4: zorgplan: 

Inschrijven verplicht! Schrijf je in via deze link.

Voor vragen en informatie kan je terecht bij Hanne Vanraes, actiecoördinator empact: hanne.empact@wvlzorgt.be, 0493 18 25 59.

De actiecoaches maken deel uit van het zorgteam van de persoon met een zorg en ondersteuningsnood en ondersteunen het zorgteam bij de noodzakelijke veranderingen om integrale zorgcoördinatie in de praktijk te brengen zodat de (extra) werklast voor de leden van het zorgteam minimaal blijft.

 

BelRAI (screener)

De BelRAI-screener geeft aan of de afname van een volledige BelRAI zinvol is. De BelRAI geeft een totaalbeeld van het functioneren van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en onderbouwt zo mee het geïndividualiseerde zorgplan. Meer info over de BelRai(screener) en de opleidingen vind je hier.

In de workshops BelRAI - Afname en scoring werken we met de demo van de BelRAI 2.0 webapplicatie. De links vind je hier of via de BelRAI website:

BelRAI 2.0 webapplicatie

Deze applicatie wordt gebruikt in het kader van zorgverlening. De toegang kan via je eID of via itsme. Je kan de beoordeling van je cliënt invoeren na het ingeven van het rijksregisternummer van je cliënt.

Demo applicatie

Iedereen heeft toegang tot deze applicatie mits het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Via deze applicatie kan je de verschillende BelRAI-instrumenten inoefenen met fictieve cliëntnamen.

Let op: er is geen pdf beschikbaar van de BelRAI-resultaten.

Wiki handboek

Hier vind je de uitgebreide handleiding bij alle BelRAI-instrumenten. Het is een hulp bij het correct interpreteren van de vragen en van de resultaten (bv. de zorgschalen).

 

LiveLab

Empact werkt samen met de VIVES hogescholen en acht gemeenten voor het LiveLab.

Binnen het LiveLab gaat VIVES aan de slag met studenten, docenten, professionals, en inwoners van Vlaamse gemeenten en steden. In deze real-life setting creëert VIVES een vernieuwde leer- en werkomgeving waarin interdisciplinaire samenwerking centraal staat. Met het LiveLab gaat VIVES op zoek naar oplossingen voor zorgvragen waarmee inwoners in hun eigen thuisomgeving geconfronteerd worden.

Empact biedt deelnemende studententeams de mogelijkheid om een BelRAI-screener af te nemen van de inwoner. Empact includeert de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, biedt de nodige documenten aan de studenten en coacht een studententeam in Houthulst.

Meer info over het LiveLab op de website van de VIVES:  https://www.vives.be/nl/livelab.

Wil je weten wat er in LiveLab gebeurd? Hier vind je een filmpje over het Agoraproject  dat vorig jaar in Houthulst proefdraaide.

Documentatie voor de studenten kun je hier vinden, zoals het digitale scoreformulier, het instructiefilmpje en het beslissingsschema voor ADL.

Klik hier voor meer info over "bol 1: Zorgcoördinatie en -continuïteit"

Klik hier voor meer info over "bol 2: Mijn gezondheid - Persoonlijke doelen"

Klik hier voor meer info over "bol3: Optimale zorgomgeving"