Nuttige documenten

Hier vind je alle nuttige documenten per onderwerp                       

Toestemming geven om gezondheidsgegevens elektronisch te delen

Via deze toepassing kan de geïnformeerde toestemming van de patiënt met betrekking tot het delen van gezondheidsgegevens geregistreerd of ingetrokken worden in het kader van de zorg voor zijn gezondheid. Elke burger kan aan de hand van deze toepassing ook bepaalde specifieke zorgverleners uitsluiten van de toegang tot zijn gezondheidsgegevens (voor de gegevensuitwisselingen die onder deze toestemming vallen). Ten slotte biedt ze ook een aantal functionaliteiten ter ondersteuning van het beheer van de “therapeutische relaties”, die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de elektronische raadpleging van gezondheidsgegevens.

Binnen empact wordt het delen van gezondheidsgegevens gevraagd in het toestemmingsformulier. We geven dan ook graag meer informatie hieromtrent.

Handleidingen