European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een kaart die de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij wil bevorderen. Met de European Disability Card toon je aan dat je erkend bent voor een handicap, ook als die onzichtbaar is. Het bestaan van de kaart is vandaag echter nog onvoldoende bekend, ook niet in de zorgsector en bij hulpverlening.
 

  • De kaart geeft je recht op voordelen in je vrije tijd, zoals korting op een inkomticket voor een museum of betere toegang tot attracties in een pretpark.
  • Wie erkend is door of hulp krijgt van een Belgische of regionale overheidsdienst bevoegd voor de ondersteuning van personen met een handicap, kan de kaart aanvragen. 
  • De kaart is gratis. Vanaf 1 januari 2024 krijg je de kaart zelfs automatisch

 

Acht EU-landen zijn in dit project gestapt: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. Er wordt nu aan gewerkt om de European Disability Card naar alle EU-landen uit te breiden.
Voor meer informatie, klik hier