Start van ons project transmurale zorgpaden

Doel?

  • Via zorgpaden komen tot geïntegreerde zorg.
  • Beter verloop van schakelmomenten tussen opname in een ziekenhuis/residentiële setting (tweede lijn) en de Eerste lijn. 
  • Betere kwaliteit van zorg aanbieden in de regio door transmuraal geïntegreerde zorg aan te bieden.

Hoe? 

  • Door het ontwikkelen, of updaten en/of implementeren van zorgpaden in samenwerking met regionale actoren.

We hebben reeds de eerste krijtlijnen gezet hierbij. Per regio willen we een of meerdere zorgpaden uitwerken. Door de nauwe samenwerking met onze partners, zien we veel opportuniteiten om het transmuraal zorgpad te verankeren in de zorg. We hebben er alvast heel veel zin in!

Samenwerken? 

  • Contacteer regioverantwoordelijke zorgpaden
  • Onder meer eerstelijnszone Midden WVL, eerstelijnszone RITS en eerstelijnszone Westhoek zijn partner in het samenwerkingsverband.

Krijg je goesting? 

Lore Declercq

Onze eerste regioverantwoordelijke zorgpaden

0472 36 71 49

lore.declercq@elzmiddenwvl.be