Oproep aan de burger

Bevraging gevolgen coronavirus voor jouw zorg

Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Deze fase lijkt voorlopig achter ons te liggen sinds 4 mei wordt de zorg geleidelijk heropgestart. Het Vlaams Patiëntenplatform zal via een bevraging de heropstart van de zorg in kaart brengen. Ze onderzoeken welke zorg wel en welke zorg nog niet opnieuw is opgestart en wat daarvan de gevolgen voor jouw gezondheid zijn. Daarnaast willen zij ook achterhalen hoe jij de heropgestarte zorg ervaart. Ben je voldoende geïnformeerd en voel je je veilig?

 De bevraging duurt een tiental minuten en kan tot en met 14 juni. Je kunt deelnemen via deze link . Alvast bedankt om ze in te vullen!

Begin april lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform een eerste bevraging over de gevolgen van de coronacrisis op de zorg. Uit deze bevraging bleek dat heel wat zorg werd uitgesteld en dat dat ook belangrijke gevolgen had voor patiënten.  Bekijk hier het rapport van de eerste bevraging.

Deze bevraging is afgelopen, de resultaten kan je hier lezen.