Spring naar hoofd-inhoud

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit

Een geïntegreerde aanpak van zorg vertrekt vanuit de situatie van de persoon met een zorgnood (en zijn mantelzorger) en de doelstellingen die de persoon vooropstelt. Van daaruit wordt de meest geschikte zorg en ondersteuning verleend door de juiste persoon, op het juiste moment en gedurende de vereiste tijdspanne. Voor personen met zorg- en ondersteuningsnoden, waarbij verschillende actoren met betrekking tot zorg en welzijn betrokken zijn, is er overleg nodig en is het noodzakelijk dat de acties worden gecoördineerd, zowel op het niveau van zorg rond de individuele persoon (=microniveau), maar ook op het mesoniveau (locoregionaal) en op beleidsniveau.

‘Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit’ is één van de actieprogramma’s van empact. Dit actieprogramma focust zich op het beter en efficiënter organiseren van het zorgaanbod voor de persoon met een zorg -en ondersteuningsaanbod. Momenteel zijn onderstaande activiteiten lopende rond zorgcoördinatie:

Zorgcoördinatie en casemanagement

 

Iemand BINNEN het team coördineert de zorg (kan ook patiënt of mantelzorger zijn).

 

Iemand BUITEN het team komt TIJDELIJK de zorg analyseren en verbeteren. 

Het verschil tussen zorgcoördinatie en casemanagement wordt hierboven overzichtelijk weergegeven. We werken verschillende tools uit om je nog wat meer duidelijkheid te brengen rond deze termen. 

We hebben een infographic voor zorg- en welzijnsverleners , we maken een folder voor burgers op rond zorgcoördinatie en we organiseren opleidingstrajecten. 

Intervisiedag casemanagement

In de geïntegreerde zorg van morgen krijgen casemanagers een centrale plaats om zorgcoördinatie nog beter te laten rollen. Uit welk hout is een goede casemanager gesneden en welke zijn de tips en tricks die ze van elkaar kunnen leren? Op deze namiddag verbindt Wvlzorgt samen met Empact, Sibe en De Brug jouw wijze praktijkervaring met die van een ander.

Meer info?