Spring naar hoofd-inhoud

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit

Een geïntegreerde aanpak van zorg vertrekt vanuit de situatie van de persoon met een zorgnood (en zijn mantelzorger) en de doelstellingen die de persoon vooropstelt. Van daaruit wordt de meest geschikte zorg en ondersteuning verleend door de juiste persoon, op het juiste moment en gedurende de vereiste tijdspanne. Voor personen met zorg- en ondersteuningsnoden, waarbij verschillende actoren met betrekking tot zorg en welzijn betrokken zijn, is er overleg nodig en is het noodzakelijk dat de acties worden gecoördineerd, zowel op het niveau van zorg rond de individuele persoon (=microniveau), maar ook op het mesoniveau (locoregionaal) en op beleidsniveau.

‘Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit’ is één van de actieprogramma’s van empact. Dit actieprogramma focust zich op het beter en efficiënter organiseren van het zorgaanbod voor de persoon met een zorg -en ondersteuningsaanbod. Momenteel zijn onderstaande activiteiten lopende rond zorgcoördinatie:

Meer info?