Spring naar hoofd-inhoud

Lerend netwerk

Empact werkt aan een lerend netwerk. Hiermee willen we kennis en informatie centraliseren en een goede communicatie mogelijk maken. Ook niet-zorg gerelateerde partners zullen hierin aanwezig zijn, om zo de informatie over te brengen naar de burgers toe en hen zaken aan te leren. Het kunnen leren van elkaar zoals good practices overdragen en ervaring uitwisselen, is één van de sterktes van ons project.

In het lerend netwerk willen we een cultuur uitbouwen tot betere informatiedeling en communicatie en tot het sensibiliseren en opleiden van zorgverleners.

Empact vindt het belangrijk om in te zetten op informatiedeling en kennis doorstroom. Dit doen we aan de hand van het organiseren en/of ondersteunen van opleidingen, samenwerking met onze directe partners en via onze acties.

Wij organiseren onder andere opleidingen omtrent de BelRAI, gezonde voeding, doelgerichte zorg, Zorg voor zorgenden, bewegen bij kanker ..

Voor meer informatie: bekijk onze geplande opleidingen, onze acties of contacteer ons.