Spring naar hoofd-inhoud

Bewegen bij kanker

In 2018 werden in België 70.468 kankers gediagnosticeerd. Meer dan 99% van die kankers treedt op bij volwassen (20 jaar en ouder). Eénmaal de diagnose is gesteld, wordt de behandeling gestart. Ernstige vermoeidheid, een sterk afgenomen fitheid, functieverlies; de nevenschade van de behandeling kan aanzienlijk zijn. De periode van herstel duurt daarom vaak net zo lang als die van de behandeling en soms langer. Conditie, kracht en vitaliteit moeten worden herwonnen. Rollen die eerder altijd zo vanzelfsprekend werden vervuld; die van ouder, partner, werknemer of ondernemer, moeten weer worden opgepakt.

Kanker is niets om bij stil te staan. Bewegen wordt aangeraden ongeacht welke fase van het ziekteproces de persoon zich in bevindt. Bij het stellen van de diagnose, voorafgaand aan de behandeling, moet vermeden worden dat de patiënten inactief  worden. Uit literatuur blijkt dat fitte en actieve patiënten minder complicaties hebben en sneller herstellen na chirurgie. Wat hun algemene toestand enkel kan verbeteren. Als men kijkt naar de periode vlak na een chirurgische ingreep, dus al in de klinische fase, is voldoende bewegen van belang om het functioneel herstel te bevorderen. Vervolgens blijken beweeginterventies na afloop van de kankerbehandeling, op basis van veel onderzoek over het algemeen positieve effecten te hebben op onder andere vermoeidheid, rol-functioneren, kwaliteit van leven, stemming en terugkeer naar werk. En ten slotte is voldoende lichamelijke beweging bij mensen die kanker hebben gehad geassocieerd met een betere algemene en ziekte-specifieke overleving, en voor sommige tumoren met een kleiner risico op terugkeer van de ziekte.

Uit onderzoek blijkt dus dat bewegen een heel belangrijke rol kan spelen bij kanker. Vanuit dit perspectief organiseert empact in samenwerking met oncologisch bewegingscoach en ervaringsdeskundige Ulla Lust, verschillende infosessies rond bewegen bij kanker. Dit telkens in samenwerking met een andere partner. Tijdens deze infosessies wordt de cruciale rol van bewegen bij kanker uitgelegd en wat de voordelen hiervan zijn. Naast het theoretische luik wordt er ook ingegaan op hoe patiënten dit zelf kunnen aanpakken (Starniveau bepalen, welke beweegvormen zijn mogelijk? Hoe te plannen? Welke tools kunnen hierbij helpen? Hoe jezelf opvolgen? Op welke manier evolueren?). Deze sessies worden allemaal georganiseerd voor patiënten maar ook partners of mantelzorgers van patiënten zijn welkom.

2021

In 2021 organiseerde Empact 4 infosessies rond bewegen bij kanker. Bij deze actie richten we ons op mensen met de diagnose kanker (ongeacht het stadium dat ze zich in bevinden) en hun partners / mantelzorgers. Deze actie werd opgericht in samenwerking met verschillende partners (CM, Bond Moyson, LM Plus, NZVL, VNZ en OZ – nu Helan ) en spreker oncologisch bewegingscoach Ulla Lust. De doelgroep werd aangesproken/geïnformeerd via de communicatiekanalen van de betrokken mutualiteiten, de communicatiekanalen van empact en de communicatiekanalen van de spreker (Oncologisch bewegingscoach Ulla Lust). Daarnaast hielpen verschillende ziekenhuizen en eerstelijnszones ook met de verspreiding.

 

Verankering acties

Na de 4 succesvolle infosessies rond bewegen bij kanker besloten we met empact om een organisatie te zoeken die dit concept kon overnemen in hun actieprogramma. We namen contact op met Kom Op Tegen Kanker (KOTK) en ze waren enthousiast over ons idee. KOTK heeft beslist om ‘bewegen bij kanker’ als een vaste waarde op te nemen in het programma dat ze aanbieden.