Spring naar hoofd-inhoud

BelRAI©

Wat is BelRAI©?

 

BelRAI© is een instrument dat gebruikt wordt om een totale inschatting te maken van een persoon. Deze inschatting beperkt zich niet alleen tot de noden op lichamelijk vlak, maar focust zich ook op het verstandelijke, het geestelijke en de sociale zorgnoden.

In de eerste plaats is BelRAI© gericht op elke burger die 'complexe' zorgnoden heeft, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners begeleiden, dat er een complexe aandoening of meerdere ziektes zijn. Daarnaast hebben de BelRAI© instrumenten oog voor jouw naasten, mantelzorgers en omgeving: Zijn er thuis reeds aanpassingen gebeurd? Kan je aan noodhulp? Wie is of zijn jouw mantelzorger(s)?

Het is de bedoeling om de zorg- en welzijnsverstrekkers rondom jou een onderbouw te geven om een zorgplan op te maken op jouw maat. Dat betekent volgens jouw functioneren en volgens jouw noden.

De BelRAI© instrumenten worden door meer en meer zorgaanbieders afgenomen. Dit zowel door de maatschappelijk werkers van de mutualiteiten, thuisverpleegkundigen, in ziekenhuizen, in woonzorgcentra, ... Alle overheden in België ondersteunen dit gebruik, er is een protocolakkoord gemaakt op 26 maart 2018.

Meerwaarde BelRAI©

De BelRAI© instrumenten hebben volgende voordelen:

  • Alle organisaties en zorg- en welzijnsverstrekkers gebruiken een instrument uit het gamma van BelRAI©. Zo heb je bijvoorbeeld een BelRAI© voor in de thuiszorg, voor in het ziekenhuis of het woonzorgcentrum, voor personen met psychische problemen, voor palliatieve personen, enzovoort. Alle zorg- en welzijnsverstrekkers gebruiken dezelfde vragenlijsten en geven deze gegevens door (uiteraard enkel binnen jouw zorgteam). Ze gebruiken dus allemaal dezelfde taal. 
  • De BelRAI© is wetenschappelijk onderbouwd, een wetenschappelijke onderzoeksgroep evalueert en stuurt constant bij. BelRAI is een hulpmiddel om verantwoorde zorg te geven: op een objectieve wijze worden functioneren en noden in kaart gebracht. Zo ben jij er zeker van dat de zorg die je krijgt 'terecht' is.

"Elke keer we een BelRAI © invullen, komt er iets naar boven waarvan we nog niet bewust waren."

(uitspraak in een ziekenhuis)

Doordat de BelRAI© een meer volledig beeld geeft over het functioneren en de noden van iemand, worden blinde vlekken zichtbaar, andere aandachtspunten komen naar boven. Potentiële aandachtspunten worden bloot gelegd zodat er sneller actie ondernomen kan worden en misschien een ziekenhuisopname vermeden wordt!

Tot slot verbetert het werken met de BelRAI© ook de zorgplanning: alle gegevens worden centraal gedeeld met al jouw betrokken zorg- en/of welzijnsverstrekkers. Dus aandachtspunten of zorgafspraken worden doorgegeven van organisatie tot organisatie, van zorgverstrekker tot zorgverstrekker.

Voor meer informatie: https://www.belrai.org/nl of vraag ernaar bij je zorgverlener!

Een pluim voor alle woonzorgcentra die momenteel een zeer grote inspanning leveren om de BelRAI-LTCF (verder) te implementeren in hun eigen organisatie. Voor 31 december 2023 moeten minstens 10% van de bewoners een inschaling hebben met de BelRAI-LTCF én een woonzorgleefplan onderbouwd door deze inschaling. Hoe gaat dit alles in zijn werk? Bekijk de uitgebreide uitleg op de website van BelRAICare via deze link.

Meer informatie?