Spring naar hoofd-inhoud

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit

Een geïntegreerde aanpak van zorg vertrekt vanuit de situatie van de persoon met een zorgnood (en zijn mantelzorger) en de doelstellingen die de persoon vooropstelt. Van daaruit wordt de meest geschikte zorg en ondersteuning verleend door de juiste persoon, op het juiste moment en gedurende de vereiste tijdspanne. Voor personen met zorg- en ondersteuningsnoden, waarbij verschillende actoren met betrekking tot zorg en welzijn betrokken zijn, is er overleg nodig en is het noodzakelijk dat de acties worden gecoördineerd, zowel op het niveau van zorg rond de individuele persoon (=microniveau), maar ook op het mesoniveau (locoregionaal) en op beleidsniveau.

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit is één van de actieprogramma’s van empact. Dit actieprogramma focust zich zoals hierboven vermeld op het beter en efficiënter organiseren van het zorgaanbod voor de persoon met een zorg -en ondersteuningsaanbod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van volgende principes om dit mogelijk te maken:

  • De BelRAI instrumenten ondersteunen mee het zorgplan met als doelen een meer holistisch beeld krijgen van de cliënten een geïndividualiseerd zorgplan onderbouwen.
  • De levensdoelen van de cliënt worden in kaart gebracht.
    Dit gebeurt via een aantal kernvragen. Eventueel kunnen er ook bepaalde tools gebruikt worden (Doelzoeker 2.0, Zorg Esperanto, Clever, Samenspraak, Moreel Kompas…)
  • Er wordt een multidisciplinair overleg o.l.v. een zorgcoördinator georganiseerd rond en met de cliënt op aanvraag van de zorgbemiddelaar. Het multidisciplinair overleg zal zorgen voor een stroomlijning van het zorgproces en het duidelijk omlijnen van het zorgteam van de persoon.
  • Er wordt een rode knop procedure uitgewerkt en deze is gekend binnen het zorgteam.
  • In moeilijke  situaties wordt beroep gedaan op een casemanager. In een beperkt aantal hoogcomplexe en/of moeilijk lopende zorgsituaties kan een casemanager aangewezen zijn om het zorgproces tijdelijk te ondersteunen totdat de zorgcoördinator/zorgbemiddelaar, de persoon met een zorgnood zelf of zijn mantelzorger het terug kan overnemen.

Empact zet in op integrale zorgcoördinatie op 2 manieren, met name aan de hand van een werkgroep en de inzet van actiecoaches .

De werkgroep maakt afspraken over hoe we zorgcoördinatie in de praktijk kunnen organiseren (Definitie, randvoorwaarden, uitvoering). Het is de bedoeling dat de actiecoaches deze items op het werkveld uittest voor een bepaalde periode. Tijdens deze periode krijgen de actiecoaches begeleiding (Basisopleiding, intervisie, evaluatie) en een vergoeding voor het meerwerk dat wij vragen.

 

Heeft u interesse om zich in te zetten in de werkgroep integrale zorgcoördinatie of als actiecoach integrale zorgcoördinatie? Contacteer dan de actiecoördinator Loes Gesquiere.

 

Voor antwoorden op veelgestelde vragen rond (de veranderingen van) het multidisciplinair overleg kun je hier terecht. Dit document werd opgesteld door empact in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Tools zorgcontinuïteit

Uit literatuur blijkt het belang van zorgcontinuïteit steeds verder toe te nemen. Dit niet enkel bij transfer tussen organisaties, maar ook in de thuissituatie. Empact wil hier samen met de eerstelijnszones Westhoek, Midden en RITS op inzetten.  Momenteel zijn er reeds verschillende tools voorhanden. Deze actie heeft niet tot doel om een nieuwe tool te ontwikkelen. Maar wel om de bestaande tools in kaart te brengen, te testen en een advies te formuleren naar best practice. Vanaf januari 2022 zullen deze tools verspreid worden via de ELZ's.

 

De tools die binnen deze actie zullen getest worden zijn:

1) De gele doos

2) Het communicatieschriftje

3) De noodkaart

4) Het zorgteamkaartje

 

Deze tools worden geëvalueerd op basis van gebruiksvriendelijkheid, voordelen, nadelen, meerwaarde voor de zorg,.. Deze evaluatie wordt dan gebruikt om een advies te formuleren naar de ELZ’s toe. Dit advies zal verschillende factoren omvatten waaronder doelgroep, randvoorwaarden en voor- en nadelen.

 

Op vrijdag 17 december 2021 wordt er een online, gratis infosessie gegeven rond dit project van 12u-13u. Tijdens deze infosessie krijg je uitleg over de verschillende tools en inzicht in de opzet van dit project. Inschrijven kan via volgende link: https://bit.ly/3CW2ve9
Nadien kan deze infosessie herbekekn worden, stuur hiervoor een mail naar loes.empact@wvlzorgt.be 

 

Vanaf 17 januari 2022 worden deze 4 tools verspreid via de eerstelijnszones. Wil je aan de slag met één of meerdere van deze tools? Contacteer dan één van de eerstelijnszones voor verdere afspraken rond het afhalen.
Werk je vooral in ELZ Midden WVL? Contacteer dan coördinator Hanne Vanraes:  hanne.vanraes@eerstelijnszonemiddenwvl.be

Werk je vooral in ELZ RITS? Contacteer dan stafmedewerker Jonas Debaveye: jonas.debaveye@eerstelijnszonerits.be

Werk je vooral in ELZ Westhoek? Contacteer dan coördinator Heleen Debaene: heleen.debaene@elzwesthoek.be

 

Meer info?