Spring naar hoofd-inhoud

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit

Een geïntegreerde aanpak van zorg vertrekt vanuit de situatie van de persoon met een zorgnood (en zijn mantelzorger) en de doelstellingen die de persoon vooropstelt. Van daaruit wordt de meest geschikte zorg en ondersteuning verleend door de juiste persoon, op het juiste moment en gedurende de vereiste tijdspanne. Voor personen met zorg- en ondersteuningsnoden, waarbij verschillende actoren met betrekking tot zorg en welzijn betrokken zijn, is er overleg nodig en is het noodzakelijk dat de acties worden gecoördineerd, zowel op het niveau van zorg rond de individuele persoon (=microniveau), maar ook op het mesoniveau (locoregionaal) en op beleidsniveau.

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit is één van de actieprogramma’s van empact. Dit actieprogramma focust zich zoals hierboven vermeld op het beter en efficiënter organiseren van het zorgaanbod voor de persoon met een zorg -en ondersteuningsaanbod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van volgende principes om dit mogelijk te maken:

  • De BelRAI instrumenten ondersteunen mee het zorgplan met als doelen een meer holistisch beeld krijgen van de cliënten een geïndividualiseerd zorgplan onderbouwen.
  • De levensdoelen van de cliënt worden in kaart gebracht.
    Dit gebeurt via een aantal kernvragen. Eventueel kunnen er ook bepaalde tools gebruikt worden (Doelzoeker 2.0, Zorg Esperanto, Clever, Samenspraak, Moreel Kompas…)
  • Er wordt een multidisciplinair overleg o.l.v. een zorgcoördinator georganiseerd rond en met de cliënt op aanvraag van de zorgbemiddelaar. Het multidisciplinair overleg zal zorgen voor een stroomlijning van het zorgproces en het duidelijk omlijnen van het zorgteam van de persoon.
  • Er wordt een rode knop procedure uitgewerkt en deze is gekend binnen het zorgteam.
  • In moeilijke  situaties wordt beroep gedaan op een casemanager. In een beperkt aantal hoogcomplexe en/of moeilijk lopende zorgsituaties kan een casemanager aangewezen zijn om het zorgproces tijdelijk te ondersteunen totdat de zorgcoördinator/zorgbemiddelaar, de persoon met een zorgnood zelf of zijn mantelzorger het terug kan overnemen.

Empact zet in op integrale zorgcoördinatie op 2 manieren, met name aan de hand van een werkgroep en de inzet van actiecoaches .

De werkgroep maakt afspraken over hoe we zorgcoördinatie in de praktijk kunnen organiseren (Definitie, randvoorwaarden, uitvoering). Het is de bedoeling dat de actiecoaches deze items op het werkveld uittest voor een bepaalde periode. Tijdens deze periode krijgen de actiecoaches begeleiding (Basisopleiding, intervisie, evaluatie) en een vergoeding voor het meerwerk dat wij vragen.

 

Heeft u interesse om zich in te zetten in de werkgroep integrale zorgcoördinatie of als actiecoach integrale zorgcoördinatie? Contacteer dan de actiecoördinator Loes Gesquiere.

 

Voor antwoorden op veelgestelde vragen rond (de veranderingen van) het multidisciplinair overleg kun je hier terecht. Dit document werd opgesteld door empact in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Tools zorgcontinuïteit

Uit literatuur blijkt het belang van zorgcontinuïteit steeds verder toe te nemen. Dit niet enkel bij transfer tussen organisaties, maar ook in de thuissituatie. Empact wil hier samen met de eerstelijnszones Westhoek, Midden WVL en RITS op inzetten.  Momenteel zijn er reeds verschillende tools voorhanden. Deze actie heeft niet tot doel om een nieuwe tool te ontwikkelen. Maar wel om de bestaande tools in kaart te brengen, te testen en een advies te formuleren naar best practice. 

Deze tools worden geëvalueerd op basis van gebruiksvriendelijkheid, voordelen, nadelen, meerwaarde voor de zorg,.. Deze evaluatie wordt dan gebruikt om een advies te formuleren naar de ELZ’s toe. Dit advies zal verschillende factoren omvatten waaronder doelgroep, randvoorwaarden en voor- en nadelen.

 

De tools die binnen deze actie zullen getest worden zijn:

1) De gele doos

2) Het communicatieschriftje

3) De noodkaart

4) Het zorgteamkaartje

 

 

Gele Doos
De Gele Doos bevat een noodfiche met medische en andere gegevens over jezelf, die nuttig zijn voor diensten zoals brandweer, politie, en medische hulpverleners, in een noodsituatie. Door de meegeleverde sticker aan te brengen op de binnenkant van je voordeur, weten hulpverleners dat er een Gele Doos in je frigo zit. Zo vinden ze snel de nodige informatie om gepaste hulp te bieden. De Gele Doos bevat ook een vermissingsfiche. Deze kan deels op voorhand ingevuld worden, deels op het moment van de verdwijning ter info van hulpdiensten en andere betrokkenen.

 

 

Communicatieschrift
Het Communicatieschrift wordt gebruikt door de mantelzorgers en zorgverleners die aan huis komen. De zorfiche, medische fiche, communicatie tussen zorgverleners/mantelzorgers, … wordt via dit schrift aan elkaar doorgegeven. Het communicatieschrift kan meegegeven worden bij transfer naar bv. dagverzorgingscentrum, woonzorgcentrum, …

 

 

Zorgteamkaartje
Het Zorgteamkaartje bevat de info/contactgegevens van de mantelzorger en van de zorgverleners die frequent aan huis komen. Dit kan de info zijn over huisarts, thuisverpleegkundige, apotheek, etc. Het Zorgteamkaartje heeft de vorm van een identiteitskaart dus kan makkelijk in de portefeuille bewaard worden.  

 

 

Noodkaart 
De noodkaart is een plooikaart die past in de portefeuille van de hulpvrager. Op de noodkaart vind je wat je als hulpverlener kan doen wanneer de zorgvrager in een psychische crisis verkeert. De noodkaart dient als een soort ‘spreekbuis’ voor de cliënt. Daarnaast hebben zorgvragers dikwijls ook een veiliger gevoel wanneer ze de noodkaart bijhebben.

Op vrijdag 17 december 2021 werd er een online, gratis infosessie gegeven rond dit project gegeven. Tijdens deze infosessie kreegje uitleg over de verschillende tools en inzicht in de opzet van dit project. 
Wens je de infosessie te herbekijken? Stuur hiervoor een mail naar loes.empact@wvlzorgt.be 

 

Vanaf 17 januari 2022 worden deze 4 tools verspreid via de eerstelijnszones. Wil je aan de slag met één of meerdere van deze tools? Contacteer dan één van de eerstelijnszones voor verdere afspraken rond het afhalen.
Werk je vooral in ELZ Midden WVL? Contacteer dan coördinator Hanne Vanraes:  hanne.vanraes@eerstelijnszonemiddenwvl.be

Werk je vooral in ELZ RITS? Contacteer dan stafmedewerker Jonas Debaveye: jonas.debaveye@eerstelijnszonerits.be

Werk je vooral in ELZ Westhoek? Contacteer dan coördinator Heleen Debaene: heleen.debaene@elzwesthoek.be

Meer info?