Spring naar hoofd-inhoud

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit

Een geïntegreerde aanpak van zorg vertrekt vanuit de situatie van de persoon met een zorgnood (en zijn mantelzorger) en de doelstellingen die de persoon vooropstelt. Van daaruit wordt de meest geschikte zorg en ondersteuning verleend door de juiste persoon, op het juiste moment en gedurende de vereiste tijdspanne. Voor personen met zorg- en ondersteuningsnoden, waarbij verschillende actoren met betrekking tot zorg en welzijn betrokken zijn, is er overleg nodig en is het noodzakelijk dat de acties worden gecoördineerd, zowel op het niveau van zorg rond de individuele persoon (=microniveau), maar ook op het mesoniveau (locoregionaal) en op beleidsniveau.

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit is één van de actieprogramma’s van empact. Dit actieprogramma focust zich zoals hierboven vermeld op het beter en efficiënter organiseren van het zorgaanbod voor de persoon met een zorg -en ondersteuningsaanbod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van volgende principes om dit mogelijk te maken:

  • De BelRAI instrumenten ondersteunen mee het zorgplan met als doelen een meer holistisch beeld krijgen van de cliënten een geïndividualiseerd zorgplan onderbouwen.
  • De levensdoelen van de cliënt worden in kaart gebracht.
    Dit gebeurt via een aantal kernvragen. Eventueel kunnen er ook bepaalde tools gebruikt worden (Doelzoeker 2.0, Zorg Esperanto, Clever, Samenspraak, Moreel Kompas…)
  • Er wordt een multidisciplinair overleg o.l.v. een zorgcoördinator georganiseerd rond en met de cliënt op aanvraag van de zorgbemiddelaar. Het multidisciplinair overleg zal zorgen voor een stroomlijning van het zorgproces en het duidelijk omlijnen van het zorgteam van de persoon.
  • Er wordt een rode knop procedure uitgewerkt en deze is gekend binnen het zorgteam.
  • In moeilijke  situaties wordt beroep gedaan op een casemanager. In een beperkt aantal hoogcomplexe en/of moeilijk lopende zorgsituaties kan een casemanager aangewezen zijn om het zorgproces tijdelijk te ondersteunen totdat de zorgcoördinator/zorgbemiddelaar, de persoon met een zorgnood zelf of zijn mantelzorger het terug kan overnemen.

Empact zet in op integrale zorgcoördinatie op 2 manieren, met name aan de hand van een werkgroep en de inzet van actiecoaches .

De werkgroep maakt afspraken over hoe we zorgcoördinatie in de praktijk kunnen organiseren (Definitie, randvoorwaarden, uitvoering). Het is de bedoeling dat de actiecoaches deze items op het werkveld uittest voor een bepaalde periode. Tijdens deze periode krijgen de actiecoaches begeleiding (Basisopleiding, intervisie, evaluatie) en een vergoeding voor het meerwerk dat wij vragen.

 

Heeft u interesse om zich in te zetten in de werkgroep integrale zorgcoördinatie of als actiecoach integrale zorgcoördinatie? Contacteer dan de actiecoördinator Loes Gesquiere.

 

Voor antwoorden op veelgestelde vragen rond (de veranderingen van) het multidisciplinair overleg kun je hier terecht. Dit document werd opgesteld door empact in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Meer info?