Spring naar hoofd-inhoud

Whitelist overheidsapplicatie BelRAI 2.0

Wens je als zorgverlener en/of welzijnswerker opgenomen te worden op de whitelist om toegang te krijgen tot de BelRAI applicatie?

Om toegang tot het centrale BelRAI-platform te kunnen krijgen, moet de betrokkene in een centrale databank (CoBHRA plus) gekend zijn. Momenteel zijn dat enkel de houders van een diploma en een visum gelinkt aan een zorgberoep dat in CoBHRA+ is opgenomen overeenkomstig de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 met betrekking tot het uitoefenen van zorgberoepen (externe link) (het voormalige KB nr. 78).

Voor de chronic care projecten wordt hiervoor een uitzondering gemaakt en wordt er een whitelist aangelegd.

Ben je houder van een ander diploma en wens je toegang te krijgen tot de applicatie? Doe je aanvraag via deze link.

Als je je op het BelRAI-platform aanmeldt, kan je enkel de gegevens van je eigen patiënten raadplegen.