Spring naar hoofd-inhoud

Survey Eerste Lijn

U kreeg waarschijnlijk onze mail al in uw mailbox en u reageerde (misschien) al waarvoor dank. De respons is al mooi maar kan beter, vooral voor bepaalde beroepsgroepen. Mag ik u daarom vragen om deze mail en oproep (nogmaals) te versturen? 

"Beste,
De Academie voor de Eerste Lijn, een project gefinancierd door het fonds Daniel De Coninck beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, wil de eerstelijnszorg verder versterken in zorg en welzijn. Daartoe is er nood aan een beter zicht op de werkomstandigheden ervan. En daar kan jij ons bij helpen!
De eerste lijn of eerstelijnszorg is de brede noemer die we gebruiken voor zorg in de buurt die rechtstreeks toegankelijk is. Onder die noemer vinden we een brede waaier aan zorgverleners terug: huisartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, vroedvrouwen, ergo- en kinesitherapeuten, podologen, eerstelijnspsychologen, diëtisten, apothekers, tandartsen, sociaal werkers, ...
Ben jij werkzaam in de Eerste Lijn? Dan kan je deelnemen aan deze enquête.
Vragen zoals ‘Hoe werk je samen met andere zorgverleners?’, ‘Hoe ondersteun je patiënten/cliënten in hun doelen en zelfzorg?’, … geven een zicht op de mate waarin reeds aan ‘doelgerichte zorg’, ‘zelfmanagement ondersteuning’ en ‘interdisciplinaire samenwerking en integratie’ wordt gedaan en waar er mogelijks nog bepaalde noden zijn die jij ervaart.
Dit is een gentle reminder om de survey in te vullen, als dat nog niet zou gebeurd zijn. Er is al een mooie respons maar we willen méér ….. we willen graag de stem horen van de hele Eerste Lijn!
Op dit moment hebben onder andere 136 verpleegkundigen, 36 sociaal werkers, 25 ergotherapeuten en 6 zorgkundigen enz… de enquête reeds ingevuld, dat is al mooi maar we gaan graag voor 10.000 deelnemers in totaal, dus er mogen er nog wat bij!
Je doet toch ook mee?
 
De enquête wordt afgesloten eind september en je mag daarna snel de resultaten verwachten via onze website op
deze link

Hartelijk dank!"

 
Met vele groeten,
Patricia De Vriendt
Lid Stuurgroep van de Academie voor de Eerste Lijn
Verantwoordelijke onderzoeksafdeling Behoeftenonderzoek in de eerstelijnszorg