Spring naar hoofd-inhoud

BelRAI screener mobile browser in productie

Vanaf begin april '20 is de BelRAI screener mobile browser in productie. Dit betekent dat de BelRAI screener offline kan ingevuld worden.

Vanaf begin april '20 is de BelRAI screener mobile browser in productie. Dit betekent dat de BelRAI screener offline kan ingevuld worden. Vanaf je dan online bent, worden de ingevulde data doorgestuurd naar de BelRAI 2.0 databank en kunnen deze dus ook geraadpleegd worden op de BelRAI 2.0 webapplicatie. De zorgaanbieders die toegang hebben tot de BelRAI 2.0 webapplicatie hebben ook toegang tot de BelRAI screener mobile browser en omgekeerd.

Meer uitleg en tips voor gebruik verkrijg je via onze BelRAI trainer Charlotte Libbrecht 2019-BT-005.

Mail Charlotte.

Lees meer over BelRAI.