Wat is empact?

Empact is een chronic care project in Midden West-Vlaanderen  dat samen met 11 andere projecten is erkend door de overheid.

Empact wil de zorg voor personen met een chronische aandoening beter afstemmen. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen heel wat zorgverleners en zorgorganisaties: huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers, ziekenfondsen, gezinszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen, enzovoort.

 

empact

  • wil de gezondheid van de bevolking verbeteren
  • de kwaliteit van de zorg verhogen
  • zorgverleners vlotter laten samenwerken
 

    empact

    • start acties op
    • stemt bestaande en nieuwe initiatieven beter op elkaar af