Spring naar hoofd-inhoud

Transmurale zorgpaden

Een zorgpad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefineerd tijdskader.

Wij streven een aantal eigenschappen van zorgpaden na: 

 1. Preventie: Binnen het zorgpad is er aandacht voor preventie.

 2. Betrokkenheid patiënt en diens omgeving: Faciliteren van de communicatie tussen professional en PZON, familie en mantelzorger. 

De betrokkenheid van de patiënt is een voorwaarde bij de uitwerking van een zorgpad.

 1. Multidisciplinaire samenwerking: zorgprofessionals uit zorg en welzijn werken samen. 

 2. Coördinatie van het zorgproces met stappenplan waarin rollen en interventies benoemd worden. Hierin is duidelijk wie wat doet.

Wanneer denken aan een transmuraal zorgpad? 

 • Schakelmomenten tussen opname in ziekenhuis/andere residentiële setting en de eerste lijn

 • Meerdere disciplines zijn betrokken. Er is nood aan:

  • Inhoudelijke taaktoewijzing 

  • Communicatie

  • Coördinatie

  • Doorverwijzing

Hoe werken we dit uit? 

In samenwerking met al onze partners proberen we transmurale zorgpaden te bewerkstelligen. Ons team zorgpaden werkt hier naarstig aan verder. Heb je nog vragen? Contacteer dan Lore Declercq of Marie Vandamme