Spring naar hoofd-inhoud

Transmurale zorgpaden

Een zorgpad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefineerd tijdskader.

Wij streven een aantal eigenschappen van zorgpaden na: 

1. Preventie: Binnen het zorgpad is er aandacht voor preventie.

2. Betrokkenheid van de patiënt en diens omgeving: Faciliteren van de communicatie tussen professional en PZON, familie en mantelzorger. 

De betrokkenheid van de patiënt is een voorwaarde bij de uitwerking van een zorgpad.

3. Multidisciplinaire samenwerking: zorgprofessionals uit zorg en welzijn werken samen. 

4. Coördinatie van het zorgproces met stappenplan waarin rollen en interventies benoemd worden. Hierin is duidelijk wie wat doet. We wijzen dan ook graag op de term: 'afgestemde zorg'. 

5. Gezondheidswinst zichtbaar maken. 

Wanneer denken aan een transmuraal zorgpad? 

  • Schakelmomenten tussen opname in ziekenhuis/andere residentiële setting en de eerste lijn

  • Meerdere disciplines zijn betrokken. Er is nood aan:

    • Inhoudelijke taaktoewijzing 

    • Communicatie

    • Coördinatie

    • Doorverwijzing

 

Hoe werken we dit uit? 

In samenwerking met al onze partners trachten we transmurale zorgpaden te bewerkstelligen. Ons team van regioverantwoordelijken zorgpaden werkt hier naarstig aan verder. We starten met in kaart te brengen wat er in de regio bestaat (data- en populatiemanagement), brengen de juiste partners samen en gaan aan de slag. We gebruiken het 7-fasenmodel voor de opmaak van deze transmurale zorgpaden. 

Lore Declercq                                   Bea Van Imschoot                                    Petra Lamont                                       Jo Creaymeersch

 

Lore staat als regioverantwoordelijke zorgpaden aangesteld sinds september 2023 voor het zorgpad  kauw- en slikproblemen  in de regio ELZ Midden WVL

Bea werkt sinds december 2023 binnen de regio ELZ Westhoek het zorgpad  dementie  mee uit. 

Petra voorziet binnen de regio ELZ RITS een zorgpad recidiverend vallen  sinds januari 2024.

Jo gaat voor onze drie eerstelijnszones in samenwerking met het Netwerk Kwadraat Geestelijke Gezondheidszorg zich toespitsen op het  crisiszorgtraject

 

Heb je nog vragen, wens je toelichting of sta je te popelen om meer te weten te komen of samen te werken? Aarzel zeker niet om ons te contacteren

Hier zie je de regioverantwoordelijken (behalve Jo, helaas) op een rijtje: Bea, Lore en Petra.