Spring naar hoofd-inhoud

Elektronisch medicatievoorschrift

Geen papieren voorschrift meer? Wat nu?

Als patiënt krijg je van de arts in de meeste gevallen geen handgeschreven voorschrift meer, maar wel een bewijs van aanmaak van een voorschrift op de computer. De arts print voor jou dus een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ waarmee je het geneesmiddel kunt afhalen bij de apotheek. De apotheker kan het elektronisch voorschrift ook al via de computer digitaal raadplegen en afhandelen.   

Je kan de voorschriften zelf ook raadplegen op de officiële digitale gezondheidsportalen (www.mijngezondheid.be, www.myhealthviewer.be, www.brusselsgezondheidsnetwerk.be en www.rsw.be) en via de mijngeneesmiddelen (web)app en via een aantal commerciële gezondheidsapps.

De digitale mogelijkheden breiden binnenkort uit: vanaf 15 september 2021 kan je als patiënt zelfs zonder dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift jouw geneesmiddelen afhalen bij de apotheker.  Je kan het elektronisch voorschrift dan rechtstreeks op je smartphone tonen (via verschillende apps – iOS/Android of webapplicatie – zoals o.a. mijngezondheid.belgie.be) ofwel kan de apotheker via jouw identiteitskaart (e-ID) of een ander identificatiemiddel (rijksregisternummer) toegang krijgen tot jouw openstaande voorschriften. Als je dit niet wenst of niet over de digitale mogelijkheden beschikt, kan je ook nog steeds met een papieren bewijs bij de apotheek terecht. De arts zal je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou de keuze laten.

Waarom extra digitale mogelijkheden voor het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen?

 1. Om meer tijd vrij te maken voor de zorg voor jou als patiënt, dankzij een vlottere digitale administratie.
 2. Om je de kans te bieden je zorg zelf meer in handen te nemen, doordat je je eigen voorschriften beter kan beheren.
 3. Om je een duidelijk digitaal overzicht van je geneesmiddelen te bieden via een overzicht van jouw openstaande geneesmiddelen en een actueel medicatieschema.

Welke voordelen heb je als patiënt?

 1. Je krijgt meer mogelijkheden om geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de apotheek af te halen: alle bestaande opties blijven bestaan, er komen extra digitale opties bij (zie verder voor meer uitleg).
 2. Je hebt je voorschrift altijd digitaal bij de hand (via de officiële gezondheidsportalen een app op je smartphone, tablet of computer).
 3. Je kan de voorschriften zelf (of met hulp van een mantelzorger, een vertrouwenspersoon, een vertegenwoordiger,…) beheren en hebt zicht op de producten die nog niet werden afgehaald (openstaande voorschriften).
 4. Elk voorschrift kan apart behandeld worden waardoor elk geneesmiddel gemakkelijk apart afgehaald kan worden bij de apotheek naar keuze. Waar je ook bent, je kan de producten bij de apotheek gaan halen, ook als het papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ nog thuis ligt.
 5. Je kan je medicatie ook laten afhalen door iemand aan wie je dit (vooraf) toevertrouwt, door bijvoorbeeld jouw rijksregisternummer mee te geven voor jouw vertrouwde apotheek (voorwaarde is wel dat jouw eID in de laatste 15 maanden ingelezen werd in die apotheek). Je kan ook – zoals vandaag – jouw papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegeven, of zelfs een foto ervan meegeven.
 6. Als patiënt heb je steeds zelf de keuze om van de voorschrijver een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ mee te krijgen of om naar de apotheek te gaan zonder papieren print.
 7. Uitzonderlijk kan je huisarts via deze digitale weg een geneesmiddel voorschrijven zonder de patiënt te moeten zien (vb. verlengvoorschrift in geval van chronische ziekte).

Welke mogelijkheden heb je als patiënt?

 Meer en meer zal je als patiënt digitaal werken of via jouw e-ID of rijksregisternummer. In eerste instantie zal de voorschrijver wel nog standaard een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ aanbieden, tenzij je aangeeft dat je geen print wenst en je voorschrift dus digitaal zult afhandelen (via de digitale gezondheidsportalen www.MijnGezondheid.be of www.MyHealthViewer.be, via een app op je smartphone, via je e-ID).

Je hebt als patiënt dus de vrije keuze. 

JE KIEST VOOR PAPIER

Zo werkt het vandaag al. Er verandert niets voor jou.

A) Als patiënt verlaat je het kabinet van de voorschrijver met een papieren bewijs van elektronisch voorschrift.

B) Je gaat met dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheker (jouw huisapotheek of een andere apotheek).

C) De apotheker scant de streepjescode van het papieren bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig digitaal opgeslagen zijn.

D) Je betaalt en krijgt je geneesmiddelen mee.

 

JE KIEST VOOR EEN DIGITAAL VOORSCHRIFT

A) Je verlaat het kabinet van de voorschrijver zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift. Voor je naar de apotheker gaat, kan je via je computer of smartphone de voorschriften bekijken en beheren op www.MijnGezondheid.be, www.MyHealthViewer.be, via de VIDIS (web)app of op een andere app (zie verder).

B) Je gaat naar de apotheker en hebt hier twee mogelijkheden:

 1. Je toont het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via een webapplicatie of mobiele app). De apotheker scant de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig opgeslagen zijn.
 2. Je identificeert jezelf als patiënt met je e-ID (identiteitskaart) of een ander identificatiemiddel (vreemdelingenkaart, KidsID, Isi+ uitgereikt door je mutualiteit). De apotheker kan via deze identificatie (en de link met je rijksregisternummer) toegang krijgen tot je digitale voorschriften.

De apotheker bij wie je regelmatig gaat, zal ook zelf over de nodige informatie beschikken.

 

BELANGRIJK: Welke optie je ook kiest, het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de apotheker gaat. 

Meer informatie? Hieronder vind je heel wat beeldmateriaal en extra informatie.

Vlaams Patiëntenplatform

VIVEL

Gezondheidsportaal: hoe werkt dit?