Spring naar hoofd-inhoud

Gezonde voeding

De actie gezonde voeding is erop gericht om mensen te stimuleren om gezond(er) te eten. Dit meer specifiek voor personeelsleden van zorg- en welzijnsorganisaties en voor chronisch zieke patiënten.

Werknemers die gezond eten, hebben meer energie, kunnen zich beter concentreren en zijn productiever. Je werknemers aanzetten om gezonder en gevarieerder te eten loont dus. Daarnaast hebben ook chronisch zieken baat bij gezonde voeding: het ondersteunt hun behandeling, maar komt ook hun algemene gezondheid ten goede.

Dit initiatief wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met het Logo Midden-West-Vlaanderen

In 2018 organiseerden we alvast een symposium voor zorgverleners en welzijnswerkers om binnen hun organisatie werk te maken van een voedingsbeleid. Sinds 2019 werken we prikkelende acties uit om concreter werk te maken van dat voedingsbeleid (sensibilisering, labels op aanbod, nudging, kookworkshops en winkeloefeningen …). 

Binnen de actie ‘Gezonde voeding’ onderscheiden we twee delen: enerzijds zetten we in op universele preventie naar zorgverleners en welzijnswerkers als personeelslid, anderzijds op individugerichte preventie vanuit zorg en welzijn naar de chronisch zieke patiënt.

Deel I: Gezonde voeding bij personeel van zorg- en welzijnsorganisaties

Planning 2018:

https://empactzorgt.be/fileadmin/_processed_/6/9/csm_Wortel_USB_55dce70490.jpg

Het empact-symposium ‘Hoe maak je gezonde voeding vanzelfsprekend op je werkvloer’ was het startpunt van onze actie ‘‘Gezonde voeding naar het personeel van zorg- en welzijnsinstellingen’. In het najaar van 2018 gaven we zorg- en welzijnsvoorzieningen input om werk te maken van een voedingsbeleid op het werk.

 

Meer informatie?