Spring naar hoofd-inhoud

Doelgerichte zorg

Een definitie van doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. 

Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. (Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

 

Wat betekent dit nu?

De laatste jaren is ‘zorg op maat’ een meer voorkomend begrip. Zorg op maat gaat uit van de (hulp)vraag en (levens)doelen van de patiënt. De patiënt beslist over wat er belangrijk is voor hem/ haar en de zorg wordt hierop afgestemd. Deze betrokkenheid van de patiënt verhoogt de kwaliteit van zorg.

"Zorgverleners zouden standaard moeten polsen of je hebt nagedacht over je eigen doelen en weten waar je naartoe wil in het leven."(Getuigenis zorggebruiker)

Je wil dat er in jouw zorgplan aandacht is voor wat jij belangrijk vindt in het leven?

Het is niet eenvoudig om dit te bepalen, dit te bespreken met jouw zorgverleners en om samen met jouw zorgverleners bepaalde keuzes te gaan maken...

Empact helpt jou om stil te staan bij je eigen wensen en om deze duidelijk te verwoorden en over te brengen naar jouw zorgverleners, bijvoorbeeld naar jouw huisarts.

Expeditie doelgerichte zorg

Hanne Bossuyt, Lotte Vanneste en Marilyn Veraart gaan in het PWO-project (Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek) expeditie doelgerichte zorg op zoek naar wat doelgerichte zorg betekent. Ze doen dit onder leiding van Patricia De Vriendt. Samen met de deelnemers uit de eerste lijn wordt gekeken naar hoe doelgerichte zorg geïmplementeerd kan worden in de eigen setting en werking.


Onderzoeksrealisaties:
1) Matrix tools 'doelgerichte zorg': Hierin stellen we een aantal tools voor die kunnen gebruikt worden om doelgericht aan de slag te gaan. 

2) Stafkaart: De stafkaart helpt je op weg om doelgerichte zorg te implementeren binnen je werking. 

Eén van de instrumenten die gebruikt kan worden is de Doelzoeker. Het instrument is ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform met steun van de Vlaamse overheid. Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Als je zelf goed weet wat je doelen zijn, kan je samen met je artsen en zorgverleners nadenken hoe je je zorg daarop laat aansluiten.

Vlaams Patiëntenplatform » Nieuwsbrief nummer 91, januari 2018 » Doelzoeker  helpt je levensdoelen te bepalen 

Je kan Doelzoeker zelfstandig invullen of samen met een vertrouwenspersoon of begeleider. De Doelzoeker wordt gratis ter beschikking gesteld voor patiënten.

Hoe moet je de doelzoeker gebruiken?

Doelzoeker: getuigenis Bert (huisarts).

Doelzoeker: getuigenis Evi.

Doelzoeker: getuigenis Jef.

(c) Vlaams Patiëntenplatform (2017). Doelzoeker: Samen onderweg naar persoonlijke zorg. Heverlee: Vlaams Patiëntenplatform.

Ik wil een doelzoeker aanvragen.

Naast de Doelzoeker (Vlaams Patiëntenplatform) zijn er ook andere tools ontwikkeld om de (levens)doelen te vertalen naar de zorg en om aan doelgerichte zorg te doen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Clever-tool (Artevelde hogeschool), Zorgesperanto (Familiezorg WVL), Samenspraak (Samana), Moreel kompas (AZ Delta).

 

Graag verwijzen we ook naar de digitale doelzoeker. Deze digitale versie van de doelzoeker is sinds enkele maanden beschikbaar.
Neem zeker eens een kijkje via www.doelzoeker.be 

   

Maar je kan ook, via enkele kernvragen, vanaf morgen de levensdoelen al in de verf zetten :

“Eigenlijk weet ik niet veel over jou…

–Hoe verloopt een gemiddelde dag voor jou?

–Hoe zou een goede dag er voor jou uit zien?

–Wanneer heb je voor het laatst een fijne dag beleefd?

–Kan je nog doen wat je wil doen?”

https://empactzorgt.be/fileadmin/_processed_/4/6/csm_doel1_2e367d91c7.png

Zo kan je op een eenvoudige en niet tijdrovende manier de 'levensdoelen' bevragen / bepalen. Deze doelen kunnen helpen bij het bepalen van de zorgacties in een geïndividualiseerd zorgplan.

Meer informatie?