Spring naar hoofd-inhoud

Visie en model

Empact

is een project voor geIntegreerde zorg voor Chronisch zieken in Midden West-Vlaanderen. het is samen met 11 andere projecten erkend door de overheid.

Meer info over deze projecten kunt u vinden op de site van de overheid: www.integreo.be

 

Werkingsgebied

Empact omvat 360.000 inwoners en zes kleinstedelijke zorgregio’s: Ieper, Poperinge, Diksmuide, Roeselare, Izegem en Tielt. We wensen de geografische afbakening te laten evolueren naargelang de veranderingen in het veld (vb. verandering in eerstelijnszones).

Visie

Bij Empact staat het empathisch werken centraal, zowel met de patiënt als tussen zorgverleners en welzijnswerkers. We kozen daarom voor het werkwoord ‘voelen’ in de visie en voor een hart in het logo. ‘Impact’ en ‘empathie’ resulteerden in het woord EMPACT, de naam van ons project.

Model

Om alles samen te vatten in één overzichtelijk geheel, werd het EMPACT-model ontwikkeld (zie onderstaande figuur)

De outcome die we wensen te verbeteren is het triple-aim  doel (verbeteren van de zorgervaring van cliënten en mantelzorgers; betere algemene gezondheid van de bevolking en meer efficiëntie met de beschikbare middelen), de equity  (gelijkheid voor alle burgers en alle chronisch zieken) en de tevredenheid  van alle zorgactoren.

Klik hier voor meer info over "bol 1: Zorgcoördinatie en -continuïteit"

Klik hier voor meer info over "bol 2: Mijn gezondheid - Persoonlijke doelen"

Klik hier voor meer info over "bol3: Optimale zorgomgeving"