Spring naar hoofd-inhoud

Optimale zorgomgeving

Lopende acties:

Parkinson dagziekenhuis

Doelgroep: De persoon met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en zijn familie.

Het Parkinsondagziekenhuis van AZ Delta heeft de bedoeling de patiënt in een optimale status te houden dankzij aangepaste en geïndividualiseerde behandeling door de neuroloog, parkinsonverpleegkundige, neuropsycholoog, kinesist, ergotherapeut, logopedist, sociaal verpleegkundige, psycholoog, diëtist en urologisch verpleegkundige. Er worden testen uitgevoerd en behandelplannen opgesteld die dan doorgegeven worden naar de eerstelijnsactoren van het zorgteam van de patiënt. Ook bestaat de mogelijkheid om groepstherapieën te volgen.

Binnen EMPACT wordt dit uitgebreid met volgende zaken:

  • Integreren van de levensdoelen van de cliënt in het zorgplan;
  • Delen van het medicatieschema: Na het bilan wordt het medicatieschema in drievoud meegegeven: een exemplaar voor de cliënt,  voor de huisarts en voor de huisapotheker. Na validatie door de huisarts wordt het schema door de huisapotheker in vitalink ingevoerd.
  • Opleidingen omtrent parkinsonmedicatie: eerste fase voor de apothekers
  • Geïndividualiseerd parkinsonpaspoort met informatie over het zorgteam, medicatie en het meest recente medicatieschema, andere behandelingen (bv. duodopapomp of DBS), enz.

Klik hier voor meer info over "bol 1: Zorgcoördinatie en -continuïteit"

Klik hier voor meer info over "bol 2: Mijn gezondheid - Persoonlijke doelen"

Klik hier voor meer info over "bol3: Optimale zorgomgeving"