Informatie voor de burger

Terugblik op de coronacrisis

Hoe verliep de zorg voor corona- en niet-coronapatiënten? Hoe werkten zorgverleners en -sector samen rond de patiënt? Wat kunnen we leren uit de coronacrisis? Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) bevroeg een patiëntenvereniging, minister Maggie De Block en mensen uit de zorgsector om terug te blikken op de voorbije periode. Tegelijk werpen ze ook al een blik vooruit. Lees het artikel.