Spring naar hoofd-inhoud

Samenwerking ELZ Midden WVL & empact

ELZ Midden WVL & empact slaan de handen in elkaar om jou een opleidingstraject BelRAI aan te bieden.
Op het programma staan praktische workshops afgewisseld met extra oefeningen en concrete casuïstiek. De opleidingen worden gegeven door een gecertificeerd BelRAI trainer, na de opleiding wordt een erkend certificaat voorzien.

Is het volgen van de volledige opleiding niet mogelijk? Dan organiseren we ook informatiesessies waar we ingaan op wat de BelRAI is en hoe je een BelRAI instrument kan 'lezen'.

Wij nodigen u graag uit voor de opleiding BelRAI

   De BelRAI instrumenten

worden zowel Vlaams als federaal aangewezen als de instrumenten om noden en de gezondheid van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en op te volgen.
Voordelen:

 • uitwisselen van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen in eenzelfde taal en structuur;
 • vereenvoudigen van het individuele opvolgingsproces van de cliënt;
 • leidraad MDO;
 • ...

De afname van de uitgebreide instrumenten is soms overbodig... Daarom werden de screeners ontwikkeld. De afname van de BelRAI screener duurt een 15 minuten en laat toe om in een korte tijd in te schatten of een uitgebreide BelRAI beoordeling al dan niet nodig is voor deze persoon. Op Vlaams niveau wordt de BelRAI screener ook gebruikt i.f.v. het al dan niet toekennen van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

 

ELZ Midden WVL & empact

slaan de handen in elkaar om jou een opleidingstraject BelRAI aan te bieden.
Op het programma staan praktische workshops afgewisseld met extra oefeningen en concrete casuïstiek. De opleidingen worden gegeven door een gecertificeerd BelRAI trainer, na de opleiding wordt een erkend certificaat voorzien.

Is het volgen van de volledige opleiding niet mogelijk? Dan organiseren we ook informatiesessies waar we ingaan op wat de BelRAI is en hoe je een BelRAI instrument kan 'lezen'.

Wat staat op het programma?

 • Wat zijn de BelRAI instrumenten? Welke soorten zijn er en welk instrument kies ik best?
 • BelRAI in de thuiszorg, in het ziekenhuis, in het woonzorgcentrum, in de geestelijke gezondheidszorg, in de palliatieve setting, enz.
 • Begrijpen van een BelRAI.
 • Afnemen en scoren van een BelRAI.
 • Gebruiken van de BelRAI 2.0 webapplicatie en de BelRAI screener mobile browser.
 • Het gebruik van de BelRAI screener en de interpretatie.
 • Interpreteren van de BelRAI resultaten (zowel de zorgschalen, de CAP's als de individuele statistieken).
 • Het gebruik van de BelRAI instrumenten in een MDO.
 • Het gebruik van de BelRAI screener als indicatiesteller.
 • Oefeningen & casuïstiek

   Voor wie is de opleiding bedoeld?

Professionals van de regio Midden WVL die in contact komen met personen met een complexe zorgvraag en die de BelRAI instrumenten willen gebruiken (bijvoorbeeld: sociale diensten, DMW mutualiteiten, diensten gezinszorg, OCMW’s, diensten en zelfstandig thuisverpleging, CAW, artsen…).

  Welke sessies zijn er en wanneer gaan ze door?

 • Infosessie BelRAI - dinsdag 29 september '20
  • 9u - 11u OF 12u - 14u OF 15u - 17u OF 20u - 22u
 • BelRAI Afname en Scoring
  • donderdag 22 oktober '20 - 9u - 16u30
  • maandag 26 oktober '20 - 9u - 16u30
 • Terugkomdag BelRAI Afname en Scoring - donderdag 26 november '20
  • 9u - 12u
  • 13u30 - 16u30
 • BelRAI Resultaten en Implementatie in MDO
  • dinsdag 8 december - 9u - 16u30
  • donderdag 10 december '20 - 9u - 16u30
 • Terugkomdag BelRAI Resultaten en Implementatie in MDO - donderdag 4 februari '21
  • 9u - 12u
  • 13u30 - 16u30
 • Module Indicatiestelling Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden - donderdag 22 april '21

Hoeveel kost de opleiding?

 • Opleidingstraject BelRAI zonder module indicatiestelling: €100,00
 • Opleidingstraject BelRAI met module indicatiestelling: € 125,00
 • Infosessie: € 15,00 (gratis binnen het opleidingstraject)

Waar gaat de opleiding door?
Westvlaamse Apothekersvereniging, Kwadestraat 153/bus 1, 8800 Roeselare, zaal Rodenbach
De opleiding wordt geannuleerd bij minder dan 6 inschrijvingen.
Vragen of onduidelijkheden?
Contacteer Hanne Vanraes, ELZ Midden WVL.
Contacteer Charlotte Libbrecht, empact actiecoördinator BelRAI.

Inschrijvingsformulier opleiding - Inschrijven via QR-code: