Spring naar hoofd-inhoud

Resultaat fase 1 van de werkgroep integrale zorgcoördinatie

Fase 1 (inclusieproces) is in kaart gebracht.
Klik hier voor meer info

fase 1: inclusie, geïnformeerde toestemming, in kaart brengen zorgteam: --> klik hier om het resultaat uit deze werkgroep op te volgen.
fase 2: multidisciplinair overleg (MDO) en rode knop:
fase 3: zorgcoördinator en case-management:
fase 4: zorgplan: 

Meer info nodig?

Contacteer hanne.empact@wvlzorgt.be