Spring naar hoofd-inhoud

Oproep!

Werkgroep Integrale Zorgcoördinatie

 

Doel?

Afspraken maken over concrete aanpak van integrale zorgcoördinatie in onze praktijk: aanstellen zorgcoördinator, afname BelRAI(-screener), opmaken zorgplan, organiseren MDO, gebruik rode knopfunctie, aanstellen casemanager.
Dus: definitie, randvoorwaarden en uitvoering.
Wat?
Deelname aan de volledige werkfase of een of meerdere deelfase(s).
Wanneer?
fase 1: inclusie, geïnformeerde toestemming, in kaart brengen zorgteam: 8 november 2019 
fase 2: multidisciplinair overleg (MDO) en rode knop: 17 december 2019, 28 januari 2020, 6 maart 2020 
fase 3: zorgcoördinator en case-management: 3 april 2020, 12 mei 2020, 23 juni 2020
fase 4: zorgplan:  4 september 2020, 13 oktober 2020, 27 november 2020 
Telkens van 9u tot 11u - locaties nog te bepalen, verspreid over Midden West-Vlaanderen 
Hoe?
Inschrijven verplicht! Vóór 22 oktober 2019

Via deze link.

Zie ook onze kalender

 

 

Deze werkgroep maakt deel van onze "bol 1"
Klik hier voor meer info over "bol 1: Zorgcoördinatie en -continuïteit"