Spring naar hoofd-inhoud

Gezocht: zorgverleners of BelRAI gebruikers vanuit de sector personen met een handicap

Vanuit de KU Leuven komt een vraag of er zorgverleners/BelRAI gebruikers zijn die interesse hebben om deel te nemen aan een studie  ‘Toegevoegde waarde van een BelRAI-assessment voor de sector ‘Personen met een Handicap’ (PmH)’.

In het kader van een masterproef voor de opleiding ‘Master in het Management en het Beleid in de Gezondheidszorg’ wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van een BelRAI assesment bij personen met een handicap. Meer specifiek wordt onderzocht of  en hoe BelRAI en het zorgzwaarte instrument (ZZI) een toegevoegde waarde kunnen bieden in functie van de zorgplanning voor een persoon met een handicap.

Hiervoor wordt gezocht naar

-          mensen die de resultaten van het ZZI hebben ingezet voor zorgplanning,

-          mensen die zowel het ZZI als BelRAI reeds hebben gebruikt en

-          mensen die BelRAI hebben afgenomen bij personen met een handicap.

Tijdens het interview wordt niet gepeild naar de resultaten van individuele patiënten of cliënten op basis van ZZI of BelRAI, maar naar het gebruik van de resultaten door de zorgverlener. Er nemen optimaal een 12-tal zorgverleners deel aan dit onderzoek (online interview van ongeveer 45 minuten).

Voldoe jij aan één of meerdere van deze criteria?
Of wens je meer uitleg?

Neem contact op met mevrouw Gaublomme (ann.gaublomme@student.kuleuven.be).