Spring naar hoofd-inhoud

Actie "huisapotheek" van start

Personen met minstens 1 chronische aandoening en polyfarmacie komen in aanmerking voor een huisapotheek.

Binnen empact willen we ons in eerste instantie richten naar de volgende doelgroep: personen met minstens 1 chronische aandoening met polyfarmacie. Meer specifiek gaat het om personen aan wie het voorbije jaar in hun apotheek 5 terugbetaalde geneesmiddelen werden afgeleverd, waarvan ten minste 1 chronisch geneesmiddel. Dit is dus dezelfde doelgroep als deze van de personen die in aanmerking komen voor een huisapotheker.

Bij deze doelgroep brengen we a.d.h.v. de lidkaart van empact hun (zorg)team in kaart. Op deze kaart worden volgende namen en contactgegevens verzameld:

  • Patiënt – cliënt
  • Contactpersoon in geval van nood (ICE)
  • Mantelzorger
  • Huisarts
  • Huisapotheker
  • Ziekenfonds
  • Thuisverpleegkundige
  • Gezinszorg
  • Enzovoort

Geïntegreerde zorg en samenwerking starten bij het kennen van elkaar. Vandaar dat het team van de cliënt letterlijk in beeld gebracht wordt. Wanneer het kaartje effectief gebruikt wordt, zal het ervoor zorgen dat alle leden van het zorgteam elkaar sneller kunnen contacteren en dit zeker in noodgevallen, zoals een meer verwarde periode, een ziekenhuisopname, enzovoort.

Verder wordt bij deze doelgroep het goed gebruik van de geneesmiddelen door de huisapotheek opgevolgd en begeleidt. Ook het medicatieschema wordt up-to-date gehouden door de huisapotheek en dit schema wordt ook ter beschikking gesteld aan het zorgteam (en uiteraard de cliënt)

Meer info over hoe hieraan deel te nemen als cliënt: klik hier of contacteer uw apotheek.
Meer info over hoe hieraan deel te nemen als apotheek: zie begeleidende brief en inclusieprocedure.