Spring naar hoofd-inhoud

Mijn gezondheid - persoonlijke doelen

Lopende acties:

Huisapotheek

Doelgroep: personen met minstens 1 chronische aandoening met polyfarmacie. Meer specifiek gaat het om personen aan wie het voorbije jaar in hun apotheek 5 terugbetaalde geneesmiddelen werden afgeleverd, waarvan ten minste 1 chronisch geneesmiddel.

Bij deze doelgroep wordt het (zorg)team in kaart gebracht (a.d.h.v. een lidkaart van EMPACT).
De huisapotheek volgt de persoon op en begeleidt bij het goed gebruik van geneesmiddelen, het up-to-date houden van het medicatieschema en dit ter beschikking stellen aan het zorgteam.

Meer info? Neem contact op met uw apotheek of vul het contactformulier op onze website in.

(Zie ook het nieuwsbericht hierover)

 

Preventie gezonde voeding

Doelgroep: In eerste fase zetten we de zorgverlener zelf aan tot gezond en gevarieerd eten. Zo kan de zorgverlener in tweede fase de patiënt of burger met overgewicht gemotiveerd en geïnformeerd aanspreken en aanzetten tot gezonder eten.

Een gezond voedingsbeleid op het werk is heel ruim. Daarom kiezen we ervoor om binnen EMPACT om de 6 maanden te focussen op een ander aspect van een gezond voedingsbeleid op het werk. Het sensibiliseringspakket is de eerste focus. De volgende focus is het labelen van het voedingsaanbod op je werkvloer. Meer info over de focus ‘labeling’ volgt in het najaar van 2019

Meer info? Stuur een mailtje naar info@logomiddenwvl.be

 

Doelzoeker

De doelzoeker is ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform, met de steun van Vlaanderen. 

Het is een instrument dat helpt nadenken over wat je als persoon belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Als je zelf goed weet wat je doelen zijn, kan je samen met je artsen en zorgverleners nadenken hoe je je zorg daarop laat aansluiten. Je kan Doelzoeker zelfstandig invullen of samen met een vertrouwenspersoon of begeleider.

De Doelzoeker wordt gratis ter beschikking gesteld. EMPACT helpt bij de verspreiding en bekendmaking van het instrument.

Meer info over hoe de doelzoeker te gebruiken: bekijk hier een youtube filmpje 

(c) Vlaams Patiëntenplatform (2017). Doelzoeker: Samen onderweg naar persoonlijke zorg. Heverlee: Vlaams Patiëntenplatform.

Klik hier voor meer info over "bol 1: Zorgcoördinatie en -continuïteit"

Klik hier voor meer info over "bol 2: Mijn gezondheid - Persoonlijke doelen"

Klik hier voor meer info over "bol3: Optimale zorgomgeving"