Spring naar hoofd-inhoud

Inclusieprocedure

De procedure is deels actiespecifiek maar volgt deze stappen:

 

Informeren van de cliënt

U geeft een mondeling toelichting van het project en geeft de meerwaarde voor de cliënt weer. Er wordt verwezen naar de website (www.empactzorgt.be) en er wordt een informatiebrochure empact meegegeven.

Toestemming cliënt

De cliënt dient een toestemmingsformulier te onderteken. Via dit formulier kan de cliënt toestemming geven om:

 • Deel te nemen aan empact en gegevens te delen (zoals omschreven in de informatiebrochure),
 • Zijn gegevens te laten verwerken om effect te meten van bepaalde acties,
 • De leden van het zorgteam op de hoogte te brengen van deelname van het project (dit a.d.h.v. de lidkaart),
 • Deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek van empact (anoniem),
 • Deel te nemen aan vragenlijsten omtrent levenskwaliteit (telefonisch of digitaal) van FAITH.

De volledige geïnformeerde toestemming wordt niet meegegeven op papier, maar is terug te vinden op de website via deze link. In de informatiebrochure wordt hiernaar ook verwezen.

Registratie

Omwille van het administratieve meerwerk werd ervoor gekozen om deze registratie in MyCareNet niet door u te laten uitvoeren.
U dient enkel het toestemmingsformulier via e-mail (Virtru) door te sturen naar de projectcoördinator (empact@wvlzorgt.be).

Actie huisapotheker

Voor deze actie loopt het registratieproces licht afwijkend:

De Westvlaamse: De toestemmingsformulieren worden via de koerier terugbezorgd.
Ophaco: De toestemmingsformulieren worden via de tariferingsdienst terugbezorgd.

De projectcoördinator gaat deze maandelijks ophalen. De originelen worden bewaard bij de projectcoördinator. Registratie in MyCareNet gebeurt door de projectcoördinator volgens bovengenoemde procedure.

Inclusieacties

Zorgteam in kaart brengen

We willen bij onze operationele doelgroep het (zorg)team in kaart brengen en dit a.d.h.v. een ‘lidkaart’ die de grootte van een identiteitskaart heeft. Op deze kaart worden volgende namen en contactgegevens verzameld:

 • Patiënt – cliënt
 • Contactpersoon in geval van nood (ICE)
 • Mantelzorger
 • Huisarts
 • Huisapotheker
 • Ziekenfonds
 • Thuisverpleegkundige
 • Gezinszorg
 • Enzovoort

 

Geïntegreerde zorg en samenwerking starten bij het kennen van elkaar. Vandaar dat het team van de cliënt letterlijk in beeld gebracht wordt. Wanneer het kaartje effectief gebruikt wordt, zal het ervoor zorgen dat alle leden van het zorgteam elkaar sneller kunnen contacteren. En dit zeker in noodgevallen, zoals een meer verwarde periode, een ziekenhuisopname, enzovoort.

 

Hebt u (extra) brochures, toestemmingsformulieren en/of zorgID-kaartjes nodig?
Deze zijn (gratis) te verkrijgen bij de lokale antennepunten van het SEL. Zie adresgegevens op de website van SEL: www.selwvl.be