Zorgteam in kaart brengen

Rondom jouw persoon zien we verschillende personen in een (zorg)team: het gaat om professionele zorgaanbieders, maar ook om jouw mantelzorger, jouw familie, de buren, vrienden en kennissen, enzovoort. Een goede samenwerking start bij het kennen van elkaar.
Vandaar dat we binnen empact kozen voor een zorgteamkaartje waarbij al deze personen (en hun contactgegevens) in beeld gebracht worden. Het kaartje heeft het formaat van een identiteitskaart en kan dus makkelijk in jouw portefeuille bewaard worden.

Op dit kaartje worden volgende namen en contactgegevens verzameld:

 • Jouw naam en telefoonnummer
 • Contactpersoon in geval van nood (ICE)
 • Mantelzorger
 • Huisarts
 • Huisapotheker
 • Ziekenfonds
 • Thuisverpleegkundige
 • Gezinszorg
 • Enzovoort

Jij en jouw (zorg)team worden letterlijk in beeld gebracht. Wanneer het kaartje effectief gebruikt wordt, zal het ervoor zorgen dat alle leden van het zorgteam elkaar sneller kunnen contacteren. En dit zeker in noodgevallen, zoals een ziekenhuisopname, een (indien van toepassing) meer verwarde periode, enzovoort.

Heb je nog geen zorgteamkaartje? Vraag het hier gratis aan.

Bij dit kaartje is er tevens een aanvulling beschikbaar waarin noodzakelijke info omtrent corona kan worden genoteerd zodat ook hier in 1 oogopslag de juiste gegevens kunnen worden gedeeld. Klik hier voor meer info en om de aanvulling te downloaden.

Aanvulling zorgteamkaartje - corona

Om besmetting te voorkomen en je zorgteam te beschermen, kan je als je dit wenst, deze aanvulling tijdelijk gebruiken bij het zorgteamkaartje. Zo is je zorgteam meteen op de hoogte van je huidige situatie.

Download de corona-aanvulling van het zorgteamkaartje.

Hoe gebruik je deze aanvulling?

 • Je houdt de 'corona - aanvulling' best bij je zorgteamkaartje.  (Tip: gebruik bv. een paperclip of vouw het tussen je zorgteamkaartje.)

 • Noteer eventueel in je communicatieschrift dat er een corona - aanvulling van je zorgteamkaartje is.

 • Bescherm je zorgteam en bel hen op, als je in quarantaine moet blijven.

 • Je kan de aanvulling corona - aanvulling’ voorleggen aan de mensen die je thuis verzorgen, aan de huisarts die je bezoekt en bij opname in het ziekenhuis. 

Geef je e-mailadres of dit van je mantelzorger door, als je specifieke tips wil voor personen met een chronische aandoening. Dit gebeurt via ons contactformulier.

Jouw (levens)doelen in jouw zorgplan

"Zorgverleners zouden standaard moeten polsen of je hebt nagedacht over je eigen doelen en weten waar je naartoe wil in het leven."

(Getuigenis zorggebruiker)

Je wil dat er in jouw zorgplan aandacht is voor wat jij belangrijk vindt in het leven?

Het is niet eenvoudig om dit te bepalen, om dit te vertellen en jouw zorgverleners, om samen met jouw zorgverleners keuzes te maken...

Empact helpt jou om stil te staan bij je eigen wensen en om deze duidelijk te verwoorden en over te brengen naar jouw zorgverleners, bijvoorbeeld naar jouw huisarts.

Eén van de instrumenten die gebruikt kan worden is de Doelzoeker. Het instrument is ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform met steun van de Vlaamse overheid. Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Als je zelf goed weet wat je doelen zijn, kan je samen met je artsen en zorgverleners nadenken hoe je je zorg daarop laat aansluiten. Je kan Doelzoeker zelfstandig invullen of samen met een vertrouwenspersoon of begeleider. De Doelzoeker wordt gratis ter beschikking gesteld voor patiënten.

Hoe moet je de doelzoeker gebruiken?

Doelzoeker: getuigenis Bert (huisarts).

Doelzoeker: getuigenis Evi.

Doelzoeker: getuigenis Jef.

(c) Vlaams Patiëntenplatform (2017). Doelzoeker: Samen onderweg naar persoonlijke zorg. Heverlee: Vlaams Patiëntenplatform.

Ik wil een doelzoeker aanvragen.

Nieuw instrument voor de zorgverleners: BelRAI

BelRAI is een nieuw instrument om een totale beoordeling te maken van een persoon: niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook op verstandelijk, geestelijk vlak en op op vlak van sociale zorgnoden.

Het instrument wordt door meer en meer zorgaanbieders afgenomen, bijvoorbeeld door sociaal assistenten van het ziekenfonds, thuisverpleegkundigen, in ziekenhuizen, in woonzorgcentra.

In de eerste plaats is BelRAI gericht op elke burger die zorgnoden heeft, alsook zijn naasten en mantelzorgers. Het systeem helpt de zorgverleners en zorgorganisaties om de juiste beslissingen te nemen en zorg, aangepast aan de noden en wensen van de burger, te voorzien.

Meer informatie op de website van de federale overheid over BelRAI.