Spring naar hoofd-inhoud

Procedure om lid te worden

De procedure kan licht anders zijn voor een bepaalde actie, maar volgt deze stappen:

Informeren

Je wordt geïnformeerd door de 'includeerder' (dit is afhankelijk per actie). Deze persoon geeft een mondelinge toelichting van het project en geeft de meerwaarde voor jou weer. Er wordt verwezen naar de website (www.empactzorgt.be) en er wordt een informatiebrochure EMPACT meegegeven.

Toestemming

Je ondertekent een toestemmingsformulier. Via dit formulier kan je toestemming geven om:

 • Deel te nemen aan EMPACT en gegevens te delen (zoals omschreven in de informatiebrochure),
 • Jouw gegevens te laten verwerken om effect te meten van bepaalde acties,
 • De leden van het zorgteam op de hoogte te brengen van deelname van het project (dit a.d.h.v. de lidkaart - zie verder),
 • Deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek van EMPACT (anoniem),
 • Deel te nemen aan vragenlijsten omtrent levenskwaliteit (telefonisch of digitaal) van FAITH.

De volledige geïnformeerde toestemming wordt niet meegegeven op papier, maar is terug te vinden op de website via deze link. In de informatiebrochure wordt hiernaar ook verwezen.

Registratie

De registratie in MyCareNet gebeurt door de projectcoördinator of de actiecoördinator. Hiervoor gaf je jouw toestemming via het toestemmingsformulier.

Inclusieacties

Zorgteam in kaart brengen

Rondom jouw persoon zien we verschillende personen in een (zorg)team: het gaat om professionele zorgverleners, maar ook om jouw mantelzorger, jouw familie, de buren, vrienden en kennissen, enzovoort. Een goede samenwerking start bij het kennen van elkaar.
Vandaar dat we binnen empact kozen voor een 'lidkaart' waarbij al deze personen (en hun contactgegevens) in beeld gebracht worden. Het kaartje heeft het formaat van een identiteitskaart en kan dus makkelijk in jouw portefeuille bewaard worden. Zo kan het, in noodgevallen, gebruikt worden om sneller de namen en contactgegevens van iedereen te vinden. Dit kan bijvoorbeeld op de spoedafdeling van het ziekenhuis of bij een meer verwarde periode.

Op dit kaartje worden volgende namen en contactgegevens verzameld:

 • Uw naam en telefoonnummer
 • Contactpersoon in geval van nood (ICE)
 • Mantelzorger
 • Huisarts
 • Huisapotheker
 • Ziekenfonds
 • Thuisverpleegkundige
 • Gezinszorg
 • Enzovoort

Geïntegreerde zorg en samenwerking starten dus letterlijk bij het kennen van elkaar, jouw(zorg)team wordt letterlijk in beeld gebracht wordt. Wanneer het kaartje effectief gebruikt wordt, zal het ervoor zorgen dat alle leden van het zorgteam elkaar sneller kunnen contacteren. En dit zeker in noodgevallen, zoals een ziekenhuisopname, een (indien van toepassing) meer verwarde periode, enzovoort.

Waar kan ik terecht om lid te worden?

In deze fase van het project Empact! kun je naar je huisapotheker gaan en een lidkaart aanvragen.

Criteria om een huisapotheek te hebben: zie website

In een verdere fase van het project zal je ook bij andere zorg-en welzijnsverleners terecht kunnen voor je lidkaart. Meer info volgt nog.