Spring naar hoofd-inhoud
22 september 2020

Workshop BelRAI Resultaten & Implementatie MDO - 22/09/'20

Praktische workshop waarbij we inzoomen op de resultaten van de uitgebreide BelRAI instrumenten (CAP's, zorgschalen, enz.) en de implementatie van de BelRAI resultaten in het MDO. Deze workshop is het vervolg na de workshop en terugkomdag BelRAI Afname & Scoring.

De BelRAI-instrumenten worden zowel Vlaams als federaal aangewezen als de instrumenten om noden en de gezondheid van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en op te volgen.
Voordelen:

 • uitwisselen van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen in eenzelfde taal en structuur;
 • vereenvoudigen van het individuele opvolgingsproces van de cliënt;
 • leidraad MDO;
 • ...

Programma

 • Invullen van de uitgebreide BelRAI instrumenten - (herhaling)
 • Gebruik en interpretatie van de BelRAI resultaten: de CAP’s, zorgschalen en individuele statistieken
 • Gebruik van deze resultaten als onderbouw bij het opstellen van het zorgplan
 • Template om deze resultaten te gebruiken in het MDO
 • BelRAI resultaten in de BelRAI 2.0 webapplicatie
 • Implementatie van BelRAI
 • Multidisciplinair invullen van een BelRAI in de BelRAI 2.0 webapplicatie

In deze workshop werken we interactief met oefeningen, casus, demo van de BelRAI 2.0 webapplicatie.

De trainingen worden gegeven door een erkend BelRAI-trainer (erkend door FOD Volksgezondheid), met name Charlotte Libbrecht (2019-BT-005).

Doelgroep: professionals die in contact komen met personen met een complexe zorgvraag en die de BelRAI instrumenten willen gebruiken (bijvoorbeeld: sociale diensten, DMW mutualiteiten, diensten gezinszorg, OCMW’s, diensten en zelfstandig thuisverpleging, CAW, artsen…).

Deelnemers moeten reeds de workshop en de terugkomdag BelRAI Afname & Scoring gevolgd hebben.

Duur: de workshop duurt van 9u tot 16u30.

Er wordt gevraagd om een eigen laptop te voorzien met internetverbinding.

Na deze opleiding wordt een terugkomdag georganiseerd. Hierna is er een mogelijkheid om de vervolgworkshop (BelRAI Resultaten & Implementatie MDO) met terugkomdag te volgen.

Locatie:

I Mens thuisverpleging West Vlaanderen

Pr kennedypark 4 - 8500 Kortrijk

Prijs: €50 - gratis voor actiecoaches empact
De workshop wordt geannuleerd bij minder dan 7 inschrijvingen. Er worden maximaal 12 deelnemers in deze workshop toegelaten.
Er wordt een betalingsverzoek verstuurd na de inschrijving.

Meer info omtrent het BelRAI, het opleidingstraject BelRAI binnen empact, het lerend netwerk na de opleiding? Klik hier.

Inschrijven? Klik hier.

Wanneer?

22 september 2020 - 09:00 tot 16:30