Spring naar hoofd-inhoud
21 november 2019

Studiedag Kwadraat: stilstaan is niet altijd achteruitgaan

Hoe blijf je als hulpverlener gemotiveerd bij de moeilijk te bewegen cliënt?

Praktisch

 

  1.  Deze studiedag gaat door in het psychiatrisch ziekenhuis H.Hart, Poperingseweg 16 te Ieper. Het aantal deelnemers is beperkt. Zich aanmelden de dag zelf gebeurt voor iedere deelnemer aan de ingang van het ziekenhuis.
  2. Doelgroep: medewerkers uit de eerste- en tweedelijnsdiensten.
  3. Inschrijven kan via de website www.pzheilighart.be. Er is een warme maaltijd voorzien, de keuze voor een vegetarische maaltijd kan doorgegeven worden bij inschrijving.
  4. Je kan inschrijven tot en met vrijdag 8 november. Het inschrijvingsgeld bedraagt €75.
  5. Voor deze studiedag werd accreditatie aangevraagd. Aanwezigheidsattesten worden afgeleverd.
  6. Bij vragen kan je contact opnemen met Tine Vandewalle: tine.vandewalle@pztieper.be of 0495/32.15.83

 

Deze studiedag wordt georganiseerd door Werkgroep Vorming en deskundigheidsbevordering van het Netwerk Kwadraat. 

Programma

8.30u   Onthaal

8.50u   Inleiding

Ivan Adriaen (Therapeutisch Coördinator - Diensthoofd Psychologische Dienst Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper)

9.00u   Motiverende hulpverlening:

Psychologische Basisbehoeftes als Motor van Motivatie en Bron van Weerstand

Maarten Vansteenkiste, hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent in de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheid-, en sociale psychologie.

Nogal wat cliënten vertonen een gebrekkige motivatie om aan hun problemen te werken. Ze zijn ontmoedigd geraakt, gaan in bot verzet, of hebben andere prioriteiten. Hulpverleners worstelen met dergelijke cliënten: ze moeten aan hen sleuren en trekken en dit kost erg veel energie. In deze bijdrage wordt een pleidooi gehouden om als hulpverleners onze bekeringsdrang te laten varen ten voordele van een autonomie-ondersteunende aanpak. Een dergelijke begeleidingsstijl werkt de bevrediging van de psychologische behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie in hand wat het eigenaarschap, de groei en het welbevinden van cliënten ten goede komt. Een controlerende benadering daarentegen gooit olie op het vuur omdat de psychologische basisbehoeftes van cliënten worden ondermijnd. Er wordt relevant onderzoek besproken dat aantoont dat deze psychologische basisbehoeftes een cruciale rol spelen in het motiveren van cliënten. Concrete richtlijnen worden gegeven over wat een autonomie-ondersteunende hulpverlening kan inhouden.

10.30u  Pauze

11.00u Workshop, te kiezen uit 4

12.15u  Middagpauze met warme maaltijd

13.15u Introductie namiddag

            Tine Vandewalle (PZT Ieper)

13.20u  ‘Bewogen onbeweeglijk. Een zorgethisch perspectief’

  Linus Vanlaere

 Wat zijn ‘patiënten die moeilijk te bewegen’ zijn? Het zijn patiënten die ons irriteren, antipathie bij oproepen, ons soms middelmatig en machteloos doen voelen. Hun (vermeende) onbeweeglijkheid laat ons niet onbewogen. Het raakt ons in de wortels van ons professionele engagement. Ruimte geven aan het ‘ongemak’ dat de ander bij ons oproept, helpt om in relatie en in dialoog te blijven met die patiënten die we soms liever kwijt dan rijk zijn. In deze lezing vertrekken we van het ‘ongemak’ om via Levinas en enkele inzichten uit de zorgethiek te komen tot een blikverruiming: de moeilijk te bewegen patiënten zijn niet alleen een lastige opgave, tegelijk zijn ze ook een geschenk… Ze helpen ons om onze blik open te houden en om zelf bewogen ‘in beweging’ te blijven.

14.45u  Pauze

15.15u  Workshop, te kiezen uit 4

16.30u  Afsluitende drink

Workshops

Workshop 1:   Acceptance & Commitment Therapy: Waarden als kompas naar verandering (of behoud)?

Pieter Naert – Psycholoog Heilig Hart Ziekenhuis Ieper

In deze workshop wordt ACT voorgesteld als psychotherapeutisch model enerzijds, maar vooral als verklaringsmodel om vermijding en onvermogen beter te begrijpen. Waarom zou je veranderen als blijven vast zitten en vermijden je niet al te veel kost? Waarom zou je doelstellingen nastreven als je geen zicht hebt op waarom je ze wil bereiken? Zicht hebben op waarden is zowel voor de cliënt als de hulpverlener essentieel (zeker als ze niet stroken, laat staan botsen). We reiken methodieken aan om meer voeling te krijgen met onze waarden en die van de cliënt, en om beter te kunnen motiveren naar waardengericht gedrag.

 Workshop 2:   Wachten in actie

Dries Desmet - coach verbonden aan Het Kader te Ekeren, Antwerpen.

(www.hetkader.be). 30 jaar geleden stond hij mee aan de wieg van improviserend Vlaanderen. In zijn praktijk en andere opdrachten gebruikt Dries impro als tool, om op een luchtige manier beladen thema’s aan te pakken.

 We zeggen het allemaal wel eens: ‘We zijn allemaal maar mensen’ zoals in ‘missen is menselijk’. We zeggen  ook wel eens: ‘Alles na de ‘maar’ is er te veel aan’ zoals in ‘Ik werk graag met je samen maar….’ Stel dat in de eerste zin een kommaatje zou staan : ‘We zijn allemaal, maar mensen…’  Plots krijgt de ‘maar’ een heel andere betekenis.

We ‘maren' vaker dan we willen. Een ‘maar’ houdt een zekere teleurstelling in. Ik heb hard gewerkt maar… Ik heb er veel van verwacht maar… Je hoopt op resultaat. En dat blijft uit. Werken met patiënten leidt tot verbetering. Mentaal, emotioneel, fysiek. Stagnatie is voor de zorgverlener een zware uitdaging. Elke dag weer naar af. 

In deze workshop wisselen we ervaringen uit, bouwen we onze 10 tips en tricks-lijst en gaan we in situatiespelen aan de slag. Kunnen we hiermee de plooien glad strijken? Nee. Maar: we kunnen, hopelijk, wel een tipje van de sluier oplichten. Een stapje dichter komen bij balans, loslaten, aanvaarden dat stilstand ook groei kan zijn.

 

Workshop 3:   Cliënten met een alcohol- en of drugprobleem: who cares?

Katrien Hallewaert – CGG Largo

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, begeleiding, behandeling, risicobeperking en maatschappelijke integratie. In de workshop staan we stil bij wat het moeilijk maakt om met deze groep cliënten aan de slag te gaan. Zijn deze cliënten niet gemotiveerd? Tonen ze echt zoveel weerstand? En welke rol speel je daar als hulpverlener zelf in?

 

Workshop 4:   Oplossingsgericht werken volgens het Brugs Model

Nike Baeten (Coördinator WINGG) en Leen Ballieu (Eerstelijnspsychologe Sociaal Huis Poperinge)

Het Brugs model voor oplossingsgericht werken zet in op verschillende factoren. De therapeutische relatie is één van de kernelementen. Welk mandaat krijg je van je cliënt? Hoe kunnen we de relatie therapeut – cliënt omschrijven? En hoe stemmen we onze aanpak hierop af op deze relatie? Tijdens deze workshop passen we deze vragen toe op jullie casussen.

Wanneer?

21 november 2019 - 08:30 tot 17:00