Spring naar hoofd-inhoud
29 september 2020

Infosessie BelRAI 29/09/'20 - Roeselare

ELZ Midden WVL & empact slaan de handen in elkaar om jou een opleidingstraject BelRAI aan te bieden. We organiseren o.a. informatiesessies waar we ingaan op wat de BelRAI is en hoe je een BelRAI instrument kan 'lezen'. De sessie duurt 2 uur.

De BelRAI instrumenten

worden zowel Vlaams als federaal aangewezen als de instrumenten om noden en de gezondheid van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en op te volgen.
Voordelen:

 • uitwisselen van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen in eenzelfde taal en structuur;
 • vereenvoudigen van het individuele opvolgingsproces van de cliënt;
 • leidraad MDO;
 • ...

De afname van de uitgebreide instrumenten is soms overbodig... Daarom werden de screeners ontwikkeld. De afname van de BelRAI screener duurt een 15 minuten en laat toe om in een korte tijd in te schatten of een uitgebreide BelRAI beoordeling al dan niet nodig is voor deze persoon. Op Vlaams niveau wordt de BelRAI screener ook gebruikt i.f.v. het al dan niet toekennen van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.


Vragen of onduidelijkheden?
Contacteer Hanne Vanraes, ELZ Midden WVL.
Contacteer Charlotte Libbrecht, empact.

Inschrijven kan via deze link of deze QR-code .

 

Voor meer info, klik hier.

Programma

 • Wat zijn de BelRAI instrumenten? Welke soorten zijn er en welk instrument kies ik best?
 • BelRAI in de thuiszorg, in het ziekenhuis, in het woonzorgcentrum, in de geestelijke gezondheidszorg, in de palliatieve setting, enz.
 • Begrijpen van een BelRAI.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Professionals van de ELZ Midden WVL die in contact komen met personen met een complexe zorgvraag en die de BelRAI instrumenten willen gebruiken of begrijpen (bijvoorbeeld: sociale diensten, DMW mutualiteiten, diensten gezinszorg, OCMW’s, diensten en zelfstandig thuisverpleging, CAW, artsen…).

Kostprijs?

€ 15,00 voor de introductie (gratis bij het volgen van het opleidingstraject)

De opleiding wordt geannuleerd bij minder dan 6 inschrijvingen.

Wanneer?

 • dinsdag 29 september van 9u tot 11u
 • dinsdag 29 september van 12u tot 14u
 • dinsdag 29 september van 15u tot 17u
 • dinsdag 29 september  van 20u tot 22u

Wanneer?

29 september 2020 - 09:00 tot 22:00
 • Gecertifieerd BelRAI trainer - Charlotte Libbrecht (2019-BT-005)