Spring naar hoofd-inhoud
6 september 2022

BelRAI terugkomdag na opleiding: intervisie BelRAI screener *VOLZET*

Proficiat, je hebt het certificaat BelRAI© van FOD in handen. Om het certificaat te behouden en om getraind te blijven, moet je minstens 1 terugkomdag per jaar volgen. *VOLZET*

Opdat uw attest erkenning BelRAI© indicatiesteller (Vlaamse sociale bescherming – Vlaamse overheid) geldig blijft, volgt de BelRAI© indicatiesteller vanaf het kalenderjaar na de voltooiing van de opleiding tot BelRAI© indicatiesteller periodiek bijscholingen en intervisies zoals bepaald door het ministerieel besluit van 3 september 2021 over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI©. De bijscholingen en intervisies waaraan de BelRAI© indicatiesteller deelneemt, worden aangevuld bij het bekomen attest van BelRAI© indicatiesteller.

Noot: Intervisies zijn instrument-specifiek en dienen per BelRAI© instrument gevolgd te worden.
De eerste 4 jaren dient jaarlijks een intervisie (halve dag) gevolgd te worden, na 4 jaren is een halve dag per twee jaar verplicht.

De terugkomdagen worden georganiseerd door empact voor de personen die opleiding BelRAI© afgerond hebben bij empact. Charlotte Libbrecht is de BelRAI© trainer (www.belraicare.be).

Voor wie?

Alle zorgactoren die de BelRAI© opleiding van empact gevolgd hebben.

Praktisch

Er wordt gevraagd om een eigen laptop te voorzien met internetverbinding.

De opleiding wordt geannuleerd bij minder dan 7 inschrijvingen. Er worden maximaal 15 deelnemers per workshop toegelaten. Bij een online opleiding worden maximaal 7 inschrijvingen toegelaten.

Inschrijven kan via deze link. *VOLZET*

Je kan al je vragen stellen aan onze actiecoördinator BelRAI.

Programma

  • Vragen, casuïstiek van de deelnemers
  • Oefeningen, casuïstiek ter verfijning
  • Nieuwtjes van BelRAI©

Wanneer?

6 september 2022 - 08:30 tot 12:30

Waar?

MS Teams

Organisator

empact

  • Gecertifieerd BelRAI trainer i.s.m. BelRAIcare- Charlotte Libbrecht (2019-BT-005)