Spring naar hoofd-inhoud
21 oktober 2020

BelRAI Resultaten & MDO (Terugkomdag) - 21/10/'20- Roeselare

Na de workshop BelRAI Resultaten & MDO wordt een terugkomdag voorzien. Deze wordt gegeven door een gecertificeerd BelRAI trainer, na de volledige opleiding wordt een erkend certificaat voorzien.

De BelRAI instrumenten

worden zowel Vlaams als federaal aangewezen als de instrumenten om noden en de gezondheid van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en op te volgen.
Voordelen:

  • uitwisselen van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen in eenzelfde taal en structuur;
  • vereenvoudigen van het individuele opvolgingsproces van de cliënt;
  • leidraad MDO;
  • ...

De afname van de uitgebreide instrumenten is soms overbodig... Daarom werden de screeners ontwikkeld. De afname van de BelRAI screener duurt een 15 minuten en laat toe om in een korte tijd in te schatten of een uitgebreide BelRAI beoordeling al dan niet nodig is voor deze persoon. Op Vlaams niveau wordt de BelRAI screener ook gebruikt i.f.v. het al dan niet toekennen van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.


Vragen of onduidelijkheden?
Contacteer Charlotte Libbrecht, actiecoördinator BelRAI empact.

 

Inschrijven kan via deze link.

Programma

  • Vragen
  • Casuïstiek
  • Casussen of problemen van de deelnemers
  • Gebruik van de template voor MDO

In deze workshop werken we interactief met oefeningen, casus, demo van de BelRAI 2.0 webapplicatie. Daarom wordt gevraagd een laptop (of ander mobile device) te voorzien met internetconnectie.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Deelnemers van de workshop BelRAI Resultaten & MDO. Deze terugkomdag is gericht naar actoren in het Parkinson dagziekenhuis Roeselare.

Wanneer?

21 oktober 2020 - 09:00 tot 12:00

Waar?

AZ Delta, campus Brugsesteenweg
Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare

Organisator

empact

  • Gecertifieerd BelRAI trainer - Charlotte Libbrecht (2019-BT-005)