Spring naar hoofd-inhoud
22 april 2021

BelRAI Module indicatiestelling zorgbudget zwaar zorgbehoevenden - 22/04/'21 - Roeselare

ELZ Midden WVL & empact slaan de handen in elkaar om jou een opleidingstraject BelRAI aan te bieden. Op het programma staan praktische workshops afgewisseld met extra oefeningen en concrete casuïstiek. De opleidingen worden gegeven door een gecertificeerd BelRAI trainer, na de opleiding wordt een erkend certificaat voorzien.

De BelRAI instrumenten

worden zowel Vlaams als federaal aangewezen als de instrumenten om noden en de gezondheid van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en op te volgen.
Voordelen:

  • uitwisselen van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen in eenzelfde taal en structuur;
  • vereenvoudigen van het individuele opvolgingsproces van de cliënt;
  • leidraad MDO;
  • ...

De afname van de uitgebreide instrumenten is soms overbodig... Daarom werden de screeners ontwikkeld. De afname van de BelRAI screener duurt een 15 minuten en laat toe om in een korte tijd in te schatten of een uitgebreide BelRAI beoordeling al dan niet nodig is voor deze persoon. Op Vlaams niveau wordt de BelRAI screener ook gebruikt i.f.v. het al dan niet toekennen van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.


Vragen of onduidelijkheden?
Contacteer Hanne Vanraes, ELZ Midden WVL.
Contacteer Charlotte Libbrecht, empact.

Inschrijven kan via deze link of deze QR-code .

 

Voor meer info, klik hier.

Programma

  • Afname en scoring van de BelRAI screener i.f.v. indicatiestelling
  • Interpretatie van de resultaten als indicatiesteller
  • Timing en impementatie
  • Casuïstiek

In deze workshop werken we interactief met oefeningen, casus, demo van de BelRAI 2.0 webapplicatie. Daarom wordt gevraagd een laptop (of ander mobile device) te voorzien met internetconnectie.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Deze terugkomdag is onderdeel van een opleidingstraject van ELZ Midden WVL & empact. Inschrijven is enkel mogelijk wanneer je het traject volgt.

 

Wanneer?

22 april 2021 - 13:30 tot 16:30

Waar?

Westvlaamse Apothekersvereniging - ELZ Midden WVL
Kwadestraat 153 bus 1
8800 Roeselare

Organisator

ELZ Midden WVL

  • Gecertifieerd BelRAI trainer - Charlotte Libbrecht (2019-BT-005)