Spring naar hoofd-inhoud

Ziekte van Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

In de volksmond wordt vaak gesproken over 'die ziekte met het beven'. Het is het meest gekende symptoom van de ziekte van Parkinson, al komt het niet bij elke persoon met de ziekte voor.

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor iedereen verschillend. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen Parkinson. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen.

De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen om een hele specialistische  en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van patiënt met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Een multidisciplinair team van zorgverleners, met elk expertise vanuit hun eigen specialisme, is daarom nauw betrokken bij de zorg.

Vanuit deze mening werd het dagziekenhuis Parkinson opgericht binnen AZ Delta, onze nauwe partner binnen dit initiatief. 

Parkinsondagziekenhuis

Het Parkinsondagziekenhuis van AZ Delta is gericht op personen met de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme en aanverwante aandoeningen. Het Parkinsondagziekenhuis heeft als doel de patiënt in een optimale fysieke en mentale status te houden dankzij een aangepast en op maat ontwikkeld behandelingsplan. Het behandelplan wordt gestaafd door de nodige testen. Dit behandelplan wordt doorgegeven aan het persoonlijk zorgteam.
Dit behandelplan wordt samengesteld door het multidisciplinair team, dit team bestaat uit :

 • Neuroloog,
 • Verpleegkundige gespecialiseerd in de Ziekte van Parkinson
 • Neuropsycholoog
 • Kinesitherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Medewerker sociale dienst  

Informatiesessie

 

 

In samenwerking met het dagziekenhuis Parkinson, AZ Delta Roeselare, organiseert empact een infosessie rond proactief werken en doelgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Samen met Stefaan Vandekinderen, therapeutisch coördinator in het dagziekenhuis Parkinson en het interdisciplinair team werd de sessie volledig uitgewerkt. Inschrijven kan via volgende link https://bit.ly/3fd37RI

 

Tijdstip : woensdag 8 september
                14u – 17u

Locatie : RADar zaal, AZ Delta Campus Rumbeke
                Deltalaan 1, 8800 Roeselare

Thema : Het belang van doelgerichte zorg en proactief werken
Doelgroep: Personen met de ziekte van Parkinson en hun partner/mantelzorger 

Rol van empact

Deze multidisciplinaire werking wordt vanuit empact uitgebreid met onder andere volgende zaken:

 • Opnemen van jouw levensdoelen in het zorgplan;
 • Gebruiken en opnemen van de resultaten van het (nieuwe) BelRAI instrument in jouw zorgplan;
 • Delen van het medicatieschema met jou, jouw huisarts, jouw huisapotheker;
 • Jouw parkinsonpaspoort met informatie over jouw zorgteam, jouw medicatie en behandeling, het meest recente medicatieschema, andere behandelingen (bv. duodopapomp of DBS), enz.
 • Ondersteunen van initiatieven rond beweging bv. Parki Dance

Meer informatie?