Spring naar hoofd-inhoud

Actie groene enveloppe

Bevordert uitwisseling medicatieschema met (huis)apotheker!

WAT

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt deze groene enveloppe meegegeven met de patiënt. 

De patiënt brengt deze enveloppe met volgende Inhoud: medicatieschema (3x), voorschriften, brief apotheker, folder empact naar de apotheek. De (huis) apotheker overloopt dit schema met de patiënt en kan eventuele onduidelijkheden toelichten. Zo heeft de patiënt een correct, volledig en duidelijk medicatieschema.


DOEL

•Verbeteren  van de medicatieoverdracht  vanuit het ziekenhuis naar de apotheek

•Up to date medicatieschema voor het zorgteam / patiënt

•Filteren eventuele foutjes / opmerkelijke verschillen

 

VOORDELEN

•Betere samenwerking tussen de thuiszorgdiensten en het ziekenhuis

•Medicatieschema wordt gevalideerd en verder toegelicht in apotheek: verhoging van de kennis, minder kans op fouten

De actie groene enveloppe werd ondertussen opgestart in onderstaande ziekenhuizen in onze regio:

  • Sint Andries ziekenhuis Tielt
  • Sint Jozefskliniek Izegem
  • AZ Delta Roeselare
  • Jan Yperman Ziekenhuis Ieper