Spring naar hoofd-inhoud

Medicatiegebruik

Medicatie innemen is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Wanneer je verschillende geneesmiddelen moet innemen wordt het alleen maar moeilijker.

Wat? Wanneer? Hoeveel?


Empact kan je hierbij helpen!

Het niet correct innemen van medicatie gaat gepaard met heel wat risico’s en gevaren. Zo wijst onderzoek uit dat verkeerd medicatiegebruik verschillende negatieve gevolgen kan hebben, waaronder:

 • Verhoogd risico om te vallen
 • Slaperigheid, futloos, duizeligheid, verwardheid,..
 • (Her) opname in het ziekenhuis
 • Nevenwerkingen / bijwerkingen
 • Overdosering
 • Polyfarmacie

Actie huisapotheker

Persoonlijke begeleiding bij  je geneesmiddelengebruik kan helpen om een goed overzicht te krijgen op je medicatie inname. Zeker als je verschillende geneesmiddelen per dag inneemt.

Voor deze persoonlijke begeleiding kan je beroep doen op je apotheker. Kies daarom voor een huisapotheker. Die zorgt voor een persoonlijke begeleiding bij het innemen van je chronische medicatie, afgestemd op jouw noden.

Wie is mijn huisapotheker?

Dit is jouw vertrouwde apotheker die jij kiest om je medicatie op te volgen en je te begeleiden bij het goed gebruik van je geneesmiddelen. Je kan op elk ogenblik van huisapotheker veranderen. Je kan, indien nodig, ook bij een andere apotheker terecht om medicatie af te halen (bijvoorbeeld bij een wachtdienst of tijdens een uitstap).

Taken van mijn huisapotheker:

 • Je huisapotheker heeft een volledig overzicht van de geneesmiddelen die je neemt.
 • Je huisapotheker heeft altijd een juist medicatieschema voor je klaar.
 • Je huisapotheker staat in voor persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw noden.
 • Je huisapotheker werkt samen met je (huis)arts en andere zorgverleners, en is de contactpersoon voor informatie over jouw medicatie.

Opgelet: deze gratis dienst kan enkel op jouw vraag/verzoek opgestart worden.Vraag ernaar bij je apotheek!

Meer info kun je ook in deze brochure terugvinden

Actie Groene Enveloppe

Bevordert uitwisseling medicatieschema met (huis)apotheker!

WAT

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt deze groene enveloppe meegegeven met de patiënt. 

De patiënt brengt deze enveloppe met volgende Inhoud: medicatieschema (3x), voorschriften, brief apotheker, folder empact naar de apotheek. De (huis) apotheker overloopt dit schema met de patiënt en kan eventuele onduidelijkheden toelichten. Zo heeft de patiënt een correct, volledig en duidelijk medicatieschema.


DOEL

•Verbeteren  van de medicatieoverdracht  vanuit het ziekenhuis naar de apotheek

•Up to date medicatieschema voor het zorgteam / patiënt

•Filteren eventuele foutjes / opmerkelijke verschillen

 

VOORDELEN

•Betere samenwerking tussen de thuiszorgdiensten en het ziekenhuis

•Medicatieschema wordt gevalideerd en verder toegelicht in apotheek: verhoging van de kennis, minder kans op fouten

•Bij onduidelijkheden neemt de apotheker contact op met het ziekenhuis en/of de huisarts en past aan waar nodig 

 

Download hier:

De gespreksfiche Medicatiereconciliatie

Draaiboek voor transparante uitwisseling van medicatieschema tussen huisarts en apotheker - regio Izegem

Andere acties rond medicatiegebruik

Empact wil inzetten op bovenstaande vermijdbare gevolgen, aan de hand van komende projecten:

 • Projecten die het delen van een correct, overzichtelijk medicatieschema stimuleren (bv. Groene Enveloppe).
   
 • Projecten die therapietrouw stimuleren (bv. detecteren en behandelen van therapieontrouw, Gesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen bij bepaalde ziektebeelden, optimaliseren Eerste Uitgifte Begeleiding (EUB) in de apotheek, …).
   
 • Projecten die geneesmiddelgebonden problemen (GGP) detecteren (bv. Door het uitvoeren van een medicatiereview)en oplossen. Geneesmiddelgebonden problemen zijn overgebruik, ondergebruik en foutief gebruik van geneesmiddelen.
   
 • Chronische patiënten stimuleren van het kiezen van een huisapotheker. Deze apotheker neemt de verantwoordelijkheid op van een compleet, up-to-date en overzichtelijk medicatieschema. Dit medicatieschema is overigens de perfecte basis voor het uitvoeren van medicatiereviews en is bovendien een nuttig hulpmiddel voor communicatie tussen patiënt en zorgverlener, alsook tussen zorgverleners onderling.
   
 • Projecten die het afleveren/voorschrijven van goedkopere geneesmiddelen stimuleren (bv. stimuleren van artsen om VOS op te stellen; apothekers maken m.b.v. protocol suggesties welke geneesmiddelen kunnen aangepast worden naar een goedkoper alternatief voor de behandelende arts, …).

Meer informatie?